Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Små löneskillnader mellan kedjorna

Kronans Apotek är den apotekskedja som ger sina receptarier högst lön, vilket bottnar i att erfarna receptarier premieras mer lönemässigt än på andra kedjor. Löneskillnaderna är små mellan de stora kedjorna, med ett undantag, visar Svensk Farmacis genomgång.

I Svensk Farmaci nr 6/16 som kommer ut i slutet av veckan presenterar vi en stor granskning av arbetsvillkoren på apotekskedjorna.

I denna granskning ingår dock ingen lönejämförelse.

Nu har vi dock kompletterat med körningar per arbetsgivare i Sveriges Farmaceuters lönestatistikdatabas för 2015.

Följande medelmånadslöner gäller för receptarier som ej är läkemedelsansvariga, och som är medlemmar i Sveriges Farmaceuter, på de fyra största apotekskedjorna (exklusive Apoteksgruppen, där apoteken drivs av enskilda entreprenörer):

Apoteket AB: 32 068 kr.

Lloyds Apotek: 30 406 kr.

Kronans Apotek: 32 264 kr.

Apotek Hjärtat: 32 145 kr.

Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter, varnar för övertolkning av den företagsspecifika statistiken.

– Det finns flera fallgropar när man jämför siffror mellan företag på det här sättet. En är att åldersstrukturen skiljer sig mellan kedjorna. Vi har kunnat se att Lloyds receptarier har en lägre medelålder än på de andra kedjorna, vilket delvis kan förklara att de ligger lägre. Vad gäller Kronan så ligger de högst mycket eftersom de premierar erfarna receptarier i högre grad än andra kedjor. När det gäller yngre receptariers löner ligger de inte högst, säger Christer Borg.

Medellönen för receptarier som ej är läkemedelsansvariga i apotekssektorn var 32 055 kronor i månaden 2015, enligt lönestatistikdatabasen.

Inom kort presenterar vi motsvarande statistik för apotekare på de fyra kedjorna.

Andra läser