Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Danska industrin lockar med höga löner

Industrianställda apotekare i Danmark tjänar betydligt mer än i Sverige. Medellönen för Pharma Danmarks medlemmar i industrin är nu drygt 60 000 danska kronor, vilket motsvarar knappt 80 000 svenska kronor i månaden.

Det framgår av det danska fackförbundet Pharma Danmarks årliga lönestatistik för 2016.

Medellönen för förbundets medlemmar i industrin uppgick 2016 till
60 729 kronor i månaden, vilket motsvarar 79 771 svenska kronor. Siffran är baserad på årets septemberlöner.

På Novo Nordisk var medellönen 58 562 kronor och på Leo Pharma
62 757 kronor, enligt tidskriften Pharma.

Enligt Sveriges Farmaceuters lönestatistik för 2015 är medellönen för apotekare i läkemedelsindustrin i Sverige 56 792 kronor per månad.

För receptarier/farmacie kandidater är medellönen i industrin 48 288 kronor i månaden.

En felkälla i jämförelsen mellan länderna är dock att Pharma Danmarks statistik avser så kallade ”laegemiddelsakademiker” – förbundet ansluter några ytterligare akademiska yrkeskategorier som ingår i statistiken. Apotekarna dominerar dock kraftigt till numerären.

– Dessutom kan det vara problematiskt att jämföra lönesiffror rakt av mellan Sverige och Danmark, det finns skillnader kopplade till olika regelverk och skattesystem. Men visst ger det här en tydlig fingervisning, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Allt är dock inte frid och fröjd i den danska läkemedelsindustrin. Under de senaste månaderna har massuppsägningar genomförts på Novo Nordisk, som även drabbat många av Pharma Danmarks medlemmar.

Som vi skrivit tidigare är skillnaden ännu större, till dansk fördel, mellan apoteksverksamma apotekare i Danmark och Sverige.

Det bottnar bland annat i att det danska apotekssystemet, som domineras av egenföretagande apotekare, skiljer sig markant från det svenska.

Mest läst