Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Snabbspår kan leda tanken fel”

I framtiden kommer det att finnas två vägar till svensk legitimation för personer med utländsk farmaceutexamen - den nya kompletterande utbildningen eller ett kunskapsprov. Begreppet "snabbspår" får kritik av företrädare för farmaceutiska fakulteten i Uppsala, som får medhåll av Sveriges Farmaceuter.

Som vi skrivit tidigare har Uppsala universitet fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att utveckla en nationellt samordnad kompletterande utbildning för utländska farmaceuter som kommit till Sverige.

Ingrid Nylander och Shima Momeni, utbildningsansvarig respektive projektledare vid farmaceutiska fakulteten i Uppsala, berättar nu om planerna i ett debattinlägg i UNT. Utbildningen ska omfatta drygt ett års heltidsstudier. Både Uppsala universitet och Göteborgs universitet kommer att anordna kompletteringsutbildningar.

Uppsala universitet har även fått ett uppdrag från Socialstyrelsen om att anordna kunskapsprov för personer med utländsk farmaceututbildning. Det innebär att det kommer att finnas två vägar för personer med en utländsk farmaceutisk utbildning att kvalificera för en svensk legitimation – se denna grafik på Uppsala universitets webb.

Ingrid Nylander och Shima Momeni beklagar i sitt inlägg att begreppet ”snabbspår” kommit att dominera i diskussionerna kring högutbildade nyanländas väg till den svenska arbetsmarknaden. Ordet väcker ”lätt föreställningar om hastigt sammansatta utbildningar och en farhåga att de inte kvalitetssäkras som konventionella utbildningsprogram”, skriver de.

”En sådan utveckling skulle göra alla en otjänst. Ett högt förtroende för utbildningen är viktigt för patientsäkerheten och för möjligheten att få jobb”, fortsätter de.

Samtidigt understryker de att det självklart är mycket positivt för både individ och samhälle att nyanlända så snart som möjligt kan få ett arbete de är utbildade för.

När planerar ni att dra igång den nya kompletteringsutbildningen?

– Vi beräknar att kunna starta den hösten 2017. Alla beslut kring detta är dock inte tagna än, säger Shima Momeni till Svensk Farmaci.

Kristina Billberg Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter, instämmer i att begreppet snabbspår leder tanken fel.

– Man kan få intrycket att snabbheten är överordnad och att kompetenskraven kommer i andra hand. Så får det inte vara. Vi får aldrig ge avkall på kompetenskraven. Det är oerhört viktigt att vi inte får ett A- och B-lag på arbetsmarknaden i arbetsgivarnas perspektiv, säger hon.

Mest läst