Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hjärtat inför egen hållbarhetsmärkning

Apotek Hjärtat börjar nästa år värdera läkemedelsföretagen utifrån deras hållbarhetsarbete. Tillverkare som uppfyller Hjärtats krav får märkningen ”Välj med Hjärtat” på sina receptfria läkemedel.

Bakgrunden är bland annat en enkät till tillverkare av receptfria värkläkemedel som Hjärtat skickade ut 2015. Enkäten innehöll frågor om företagens hållbarhetsarbete.

Men trots ett omfattande arbete med att samla in och analysera enkätsvaren gick det inte att dra slutsatser om miljöhänsynen avseende enskilda läkemedel.

– Det var i princip omöjligt att få insyn, transparensen är i princip noll. Men vi bestämde oss att börja ändå genom att värdera företagen baserat på hur de uppfyller några basala kriterier med koppling till hållbarhetsarbete. Företag som klarar våra krav kommer nästa år att få märkningen ”Välj med Hjärtat” på sina receptfria läkemedel, berättar Annika Svedberg, farmaci- och kvalitetschef på Apotek Hjärtat.

För att få märkningen kräver Hjärtat att företagen har en externt granskad hållbarhetsredovisning enligt den etablerade redovisningsmodellen GRI.

– Dessutom kräver vi att företagen ska vara med i ett nätverk, Pharmaceutical Supply Chain Initiative, där man bland annat gör gemensam sak för att auditera underleverantörer, säger Annika Svedberg.

Märkningen är alltså baserad på ett fåtal kriterier vid starten, men Hjärtat kommer successivt att skärpa kraven för ”Välj med Hjärtat”, enligt Annika Svedberg.

Märkningen omfattar inledningsvis receptfria läkemedel inom värk och något ytterligare terapiområde, men kommer att utökas till fler kategorier av receptfria läkemedel.

Redan idag har Apotek Hjärtat satt upp ”Välj med Hjärtat”-märkningen i hyllorna på några apotek i Stockholms- och Uppsalaområdet, men startskottet för satsningen går i början av nästa år.

FOTNOT: Hjärtats märkning syns på hyllkantsetiketterna – inte på läkemedelsförpackningarna.

Mest läst