Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Cochrane: Goda resultat när apotekare förskriver

Med rätt fortbildning och stöd kan läkemedelsförskrivande apotekare – precis som sjuksköterskor – bidra till jämförbara hälsoutfall som när läkare förskriver. Det visar en ny genomgång av Cochrane som analyserat 46 studier.

Syftet med Cochranes genomgång var att utröna om läkemedelsförskrivning av andra yrkeskategorier än läkare ger jämförbara patientutfall som läkemedelsförskrivning av läkare.

Forskaren Greg Weeks vid Barwon Health i Geelong, Australien, och tre kollegor står bakom genomgången som publicerades av Cochrane i slutet av november.

Genomgången visar att förskrivande sjuksköterskor och apotekare kan uppnå jämförbara hälsoutfall som läkare inom behandling av högt blodtryck, diabeteskontroll, kolesterolsänkning, följsamhet till behandling, patientnöjdhet och hälsorelaterad livskvalitet.

Det var dock svårt att utvärdera påverkan när det gäller utfall för biverkningar och resursanvändning.

En brist enligt forskarna är att de flesta av studierna berör kronisk läkemedelsbehandling i höginkomstländer.

Antalet studier från låg- och medelinkomstsländer är lågt, forskarna hittade bara fyra i sin genomgång, och Greg Weeks och hans kollegor efterlyser därför fler studier från sådana länder.

Genomgången omfattar 26 studier som utvärderat sjuksköterskors förskrivning och 20 studier av apotekares förskrivning med totalt 37 337 studiedeltagare.

– Det är intressant att följa hur utvecklingen för professionen går framåt i andra länder och det är tydligt att farmaceuter kan utvecklas i sina yrkesroller för att ytterligare hjälpa patienter i sin läkemedelsbehandling, kommenterar Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– I Sverige jobbar vi med Sveriges Farmaceuter för att införa ett farmaceutiskt läkemedelssortiment som enbart får säljas av farmaceuter på apotek. Det är förhoppningsvis nästa steg i utvecklingen för professionen här och under tiden så är det spännande att följa övrig utveckling av professionen i vår omvärld, fortsätter han.

Kristina Fritjofsson, Sveriges Farmaceuters ordförande, instämmer.

– Även om regelrätt förskrivning av farmaceuter inte är aktuellt i den svenska debatten just nu är utfallet i Cochranes genomgång mycket intressant. Det illustrerar vilken potential som apotekare har baserat på sin kompetens, säger hon.

Andra läser