Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Frihet under visst hot” vid utlåning av personal

Många apoteksanställda SFa-medlemmar har uttryckt att de, mot sin vilja, blivit utlånade till andra apotek. En partsgemensam arbetsgrupp jobbar nu med frågan med sikte på bättre reglering i kommande kollektivavtal. Förbundet välkomnar att alla större kedjor nu satsar på rörliga resurser.

Mot bakgrund av önskemål från apotekssektionen och många medlemmar drev förbundet frågan om tillfällig utlåning i vårens avtalsförhandlingar.

– Vi diskuterade bland annat i vilka situationer farmaceut kan anses vara skyldig att tillfälligt låta sig lånas ut, vad som kan anses vara tillfälligt samt hur långt bort och hur länge man kan bli utlånad. Tyvärr lyckades vi inte komma till en bättre reglering av dessa frågor, men vi fick in två nya riktlinjer i förhandlingsprotokollet. Vi kom också överens med Svensk Handel om att undersöka frågorna vidare i en central partssammansatt arbetsgrupp för att kunna hitta en reglering i avtalsförhandlingarna våren 2017, berättar Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

De nya riktlinjerna för utlåning anges i en fotnot efter denna text.

Arbetsgruppen, där Christer Borg och förbundsjurist Viktoria Juzovitskaja ingår från förbundet, har nu träffat HR-ansvariga och lokala fackliga företrädare hos de fyra apoteksföretagen Lloyds, Kronan, Apoteket AB och Hjärtat.

– De har beskrivit hur de försöker klara av situationer när det av olika skäl behövs hjälp med bemanning på enskilda apotek, till exempel vid sjukdom eller annan frånvaro. Det är ju ofta i sådana situationer som farmaceuter som är anställda på ett apotek kan bli tillfälligt utlånade till annat apotek, säger Christer Borg.

De fyra apoteksföretagen har nu alla börjat anställa så kallade rörliga resurser. Det är farmaceuter som inte är anställda vid en specifik arbetsplats utan som arbetar ambulerade inom ett geografiskt område och kan hoppa in på apotek som har tillfälligt behov av hjälp.

– Det ser vi positivt på, dels på grund av att personen vet vilka förutsättningar som gäller när han eller hon tar anställning, och dels för att behovet att tillfälligt låna ut farmaceuter som har anställning med en huvudarbetsplats minskar, säger Christer Borg.

Alla fyra apoteksföretagen anger enligt Christer Borg att de inte tvingar någon som uttryckligen säger nej till att bli utlånad.

– Men vår uppfattning är ändå att många medlemmar upplever det som en ”frihet under ett visst hot”. Vissa säger att de får signaler att de får sämre villkor, till exempel lägre lönehöjning, om de inte ställer upp. Parterna kommer nu att fortsätta dialogen med målet att få till en bättre och tydligare reglering av utlåning i vårens avtalsförhandlingar.

– Vår uppfattning är att om samtliga apoteksföretag säger sig respektera frivillighet, så finns väl heller inga hinder att föra in detta i kollektivavtalet, säger Christer Borg.

FOTNOT: Så här lyder de riktlinjer om utlåning som fördes in i kollektivavtalet i våras:

Vid tillfällig tjänstgöring på annan arbetsplats ska i första hand frivillig personal tillfrågas

Vid planering av tillfällig tjänstgöring på annan arbetsplats ska hänsyn tas till medarbetarens möjligheter att förena arbete med familjeliv och socialt liv i övrigt

Mest läst