Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Brexit väntas ge mycket merarbete

Den stora frågan är inte var EMA hamnar – utan hur brittiska MHRA:s alla experter ska ersättas, i synnerhet vid en så kallad ”hard Brexit”. Läkemedelsverkets arbetsbelastning kan öka påtagligt, spår Marie Gårdmark, direktör på LV.

Marie Gårdmark, direktör för verksamhetsområdet tillstånd på Läkemedelsverket, tycker att det blivit ett överdrivet fokus i debatten på var EMA ska placeras efter Storbritanniens utträde ur EU.

En fråga som däremot kommit i skymundan är att EMA idag förlitar sig väldigt mycket på experter från Storbritanniens läkemedelsmyndighet MHRA.

Storbritannien var den medlemsstat som tog klart flest så kallade rapportörskap och co-rapportörskap sammanräknat – 94 stycken – inom EU:s centrala godkännandeprocedur under 2013-15. Sverige kom på andra plats med 61.

– Därför är den stora frågan snarare hur alla brittiska experter ska ersättas, i synnerhet vid en så kallad ”hard Brexit”. De brittiska experterna drar ett mycket tungt lass idag. Andra länder måste nu fylla luckan och sammantaget lär det bli tal om ett ganska stort merarbete även för Läkemedelsverket, säger Marie Gårdmark.

Går det att göra någon uppskattning redan nu av det extra arbete och eventuella nyanställningar som kommer att krävas av Läkemedelsverket?

– Det är svårt att göra en konkret bedömning av det, men vi tittar på frågan just nu, säger Marie Gårdmark.

Mest läst