Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vårdvalsutredare tar sig an läkemedel

Förre vårdvalsutredaren Toivo Heinsoo, tidigare landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, får regeringens uppdrag att utreda finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.

Som vi skrev i morse har regeringen idag beslutat att tillsätta en utredning om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.

Toivo Heinsoo, tidigare landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, blir huvudutredare.

Utredaren ska delredovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2017 och slutredovisa senast den 1 december 2018.

I samband med beslutet om utredningen fattade regeringen även beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att “beskriva och analysera hur regelverket för läkemedelsförsörjningen tillämpas utifrån hur dagens hälso- och sjukvård bedrivs”. Socialstyrelsen ska redovisa sitt uppdrag senast 30 april 2017.

Läs kommittédirektiven till utredningen här.

Mest läst