Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Oförändrade framtidsutsikter

Sacos årliga rapport Framtidsutsikter visar på oförändrade prognoser för apotekarna och receptariernas arbetsmarknad. Men Sveriges Farmaceuters industrisektion är kritisk mot rapporten. KOMPLETTERAD 21/11

I rapporten Framtidsutsikter, som presenteras idag, ger Saco sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt.

Rapporten ges ut varje år och årets slutsats för yrkena receptarie och apotekare är densamma som de senaste åren. För nyexaminerade receptarier anges att det råder liten konkurrens om jobben, medan balans råder på arbetsmarknaden för nyexaminerade apotekare.

Sveriges Farmaceuters industrisektion har reagerat på årets rapport när det gäller apotekarnas arbetsmarknad.

Sektionen anser att arbetsmarknaden för apotekare inom läkemedelsindustrin kunde belysts bättre i rapporten samt i trycksaker som refererar till den.

– Det är olyckligt eftersom materialet distribueras till gymnasieelever på den pågående Sacomässan, säger Tuulikki Lindmark, ordförande i industrisektionen.

– Det pågår mycket inom Life Science idag. Bolagen har ett skriande behov av olika kompetenser, kompetenser som apotekare i många fall har. En apotekarutbildning är en utmärkt väg till intressanta jobb inom läkemedelsindustrin och det är synd att detta inte kommer fram i rapporten, där i stället apotek och sjukvård lyfts fram, säger hon.

Fotnot 21/11: Saco har nu reviderat skrivningarna i rapporten, baserat på synpunkterna från Sveriges Farmaceuters industrisektion.

Andra läser