Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Zagreb oväntad dark horse i kamp om EMA:s hemvist

Det finns ingen lagstiftning som hindrar att EMA blir kvar i Storbritannien – men det är ändå ett osannolikt scenario, säger EMA:s tidigare rättschef. Om EU följer ett gemensamt uttalande från 2012 om placering av myndigheter kan EMA i stället komma att hamna i Kroatien.

Som vi skrev i måndags förbereder Storbritannien ett case för att få behålla läkemedelsmyndigheten EMA i London, baserat på den nya roll i relation till EU som nationen får efter Brexit.

Nyhetssajten Politico EU har intervjuat den italienske juristen Vincenzo Salvatore, tidigare rättschef på EMA. Enligt honom finns ingen reglering som uttryckligen förbjuder en myndighet att vara belägen utanför unionen, även om vissa dokument snarast förutsätter att myndigheterna ligger inom EU.

Det är dock osannolikt att EMA får stanna i London, dels eftersom det skulle skapa ett prejudikat inför eventuella framtida utträden, och dels eftersom värdlandet måste säkra fri rörlighet i relation till människor, varor och tjänster som är involverade i myndighetens verksamhet, menar Salvatore.

EU-parlamentet antog 2012 ett gemensamt uttalande, Joint Statement, som ger vägledning om vilka kriterier som bör vägas in när myndigheterna ska placeras.

I ett annex till dokumentet anges bland annat tillgänglighet, tillgång till utbildningsmöjligheter för medföljande barn samt att landet måste vara förberett för att myndigheten ska kunna byggas upp.

Men tidigt under punkt 6 i dokumentet (sid 4) ges även en mer specifik anvisning: ”Vid beslut om säte för nya myndigheter ska prioritet ges till nya medlemsstater”.

Det senast tillkomna EU-medlemslandet är Kroatien, som gick med i unionen 2013.

– Om man väljer att följa detta kriterium kanske Zagreb blir det nya sätet för EMA, säger Pär Tellner, direktör för regulatoriska frågor vid läkemedelsindustrins europeiska samarbetsorgan EFPIA i Bryssel.

Beslutet om EMA:s framtida placering kommer att ske genom en överenskommelse mellan representanter för medlemsstaterna på högsta politiska nivå (EU-rådet).

Mest läst