Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Program ska hjälpa nyanlända

Kronans Apotek startar med stöd av arbetsförmedlingen ett program för att påskynda vägen till legitimation och jobb för nyanlända apotekare. SFa välkomnar initiativet och kommer att erbjuda nyanlända apotekare som ännu inte har svensk legitimation medlemskap på samma villkor som studenter.

Förutom att ta emot 100 nyanlända farmaceuter och ge dem praktik på apotek, ska Kronan ge stöd inför de prov som krävs för att få legitimation som apotekare och sedan erbjuda praktiktjänstgöring.

“På så sätt följer Kronans Apotek personen från praktik till färdig legitimation”, skriver kedjan i ett pressmeddelande idag.

Ett 60-tal av Kronan-apoteken kommer att erbjuda handledning och praktikplatser.

Enligt pressmeddelandet är den främsta orsaken till satsningen att Kronan vill bidra till en ökad integration samt hjälpa nyanlända farmaceuter att få sin legitimation och komma ut på arbetsmarknaden. Dessutom ser Kronan en möjlighet att snabbare kunna anställa nyanlända farmaceuter på apoteken, skriver kedjan.

Arbetsförmedlingen medverkar i projektet och kommer även ta fram kandidater som kan ingå i programmet. Projektet verkar på lokal basis från arbetsförmedlare till apotek och handledare.

Programmet är uppdelat i sex månaders praktik på Kronans Apotek parallellt med praktikantens inledande studier i början av legitimationsprocessen.

Vid godkända kunskapsprov och svenskaprov övergår programmet sedan i fem månaders praktisk tjänstgöring med tillhörande yrkeskompetensbedömning.

– Sammanfattningsvis kommer vi att kunna erbjuda nyanlända både praktik på våra apotek och handledning och stöd i deras kurser under legitimationsprocessen. Förhoppningsvis kan vi sedan anställa dem efter drygt ett års tid, när de klarat sina prov och fått sin svenska legitimation, säger Kronans vd Stig Tornell i pressmeddelandet.

Sveriges Farmaceuter arbetar nu med att ta fram en form för medlemskap som passar för nyanlända.

– Kronans initiativ är mycket bra och som förbund vill vi förstås också stödja de nyanlända farmaceuterna. Det är jätteviktigt att de får en optimal start på sitt arbetsliv i Sverige. Därför är vår plan att erbjuda nyanlända apotekare som ännu inte har svensk legitimation att bli medlemmar på samma villkor som studenter, säger Jenny Harlin, förbundsdirektör, till Svensk Farmaci.

Andra läser