Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Oacceptabel arbetsmiljö”

Förbundet tar nu krafttag när det gäller den försämrade arbetsmiljön på apoteken, skriver Kristina Fritjofsson, förbundsordförande.

Det händer mycket i förbundet just nu!

På kansliet har vår nya förbundsdirektör Jenny Harlin kickstartat. Hon vill få saker att hända på flera plan och det ska bli spännande att följa hennes arbete.

Några ytterligare nyanställda med hög ambitionsnivå har kompletterat kansliet inom både marknad/rekrytering, information, administration och på förhandlingssidan. Det bådar gott!

Apoteksutredningen går nu in i sin slutfas och det är glädjande att ett tydliggörande av apotekens uppdrag och del i vården tycks blir ett huvudnummer. Det är något vi arbetat för länge. Sedan vore det ännu bättre om Åsa Kullgren och hennes stab kunde börja skissa på en modell för en branschgemensam farmaceutisk tjänst i linje med det utspel vi gjorde i somras. Det vore ett sätt för utredningen att göra konkret skillnad på riktigt.

Som beskrivs i tryckta Svensk Farmaci nummer 5 tar vi nu krafttag när det gäller den försämrade arbetsmiljön på apoteken. En arbetsmiljöundersökning, dialog med aktörer på vd-nivå, en utbildningssatsning kopplad till Arbetsmiljöverkets nya föreskrift och en partsgemensam högnivåkonferens på temat är delar i satsningen.

En annan viktig fråga på apoteksområdet just nu gäller Socialstyrelsens otydliga föreskrifter när det gäller iordningsställande och utlämnande av receptläkemedel.

Industrisektionen satsar i november på en ny sammankomst – Industrifarmaceutiskt möte – som har alla förutsättningar att bli en framgång. På industrisidan var det annars dystra nyheter häromveckan när Medivir annonserade en rejäl neddragning. Skulle EMA hamna i Sverige post-Brexit finns det anledning till muntrare miner – det skulle antagligen bli en rejäl energiboost för den svenska läkemedelssektorn.

Jag fick själv en konkret inblick i några offentliganställda farmaceuters vardag när jag nyligen auskulterade på landstinget i Jönköping. Mycket värdefullt att få en handfast inblick i denna verksamhet! Vi har också deltagit på patientsäkerhetskonferensen. Flera framgångsrika projekt där landstingsapotekare dragit ett tungt lass presenterades. Läs mer om flera av dessa här på svenskfarmaci.se.

Våra utmärkelser Årets Farmaceut och Årets Farmacistudent är viktiga och årets pristagare var i högsta grad välförtjänta. Glädjande nog har också ett nätverk av tidigare mottagare av Årets Farmaceut-utmärkelsen startat.

Och blickar vi framåt något så stundar snart ett spännande fullmäktigemöte i Uppsala, där förbundet ska staka ut vägen mot framtiden. Jag hoppas att vi ses där! Är du inte redan medlem så bli det – och ta chansen att påverka vår professions framtid!

Kristina Fritjofsson

Mest läst