Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kraftsamling för bättre arbetsmiljö

Sveriges Farmaceuter har handlagt omkring 100 nya ärenden som rör dålig arbetsmiljö på apotek bara i år - en markant ökning jämfört med tidigare år. En stor arbetsmiljöundersökning, regionala utbildningar och en partsgemensam konferens planeras för att angripa problemen.

Enligt Sveriges Farmaceuter finns åtskilliga tecken på att arbetsmiljön på Sveriges apotek har blivit sämre efter omregleringen, och förbundet slår i Svensk Farmaci nr 5/16 larm om en kraftig försämring bara under det senaste året.

– Just nu händer det många saker som är helt galna ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsmiljöärenden på grund av stress och utbrändhet har ökat enormt, säger Eva Långström Einarsson, ombudsman på Sveriges Farmaceuter.

Lena Jäger är ombudsman och arbetsmiljöexpert på förbundet.

– Jag har haft omkring 100 nya ärenden som rör dålig arbetsmiljö på apotek bara i år. Det är en markant ökning jämfört med tidigare. Det är ingen särskild kedja som sticker ut utan det verkar vara ett generellt problem i hela branschen, säger hon.

Förbundet kraftsamlar nu för att kartlägga och angripa problemen med dålig arbetsmiljö på apoteken.

Man har redan genomfört diskussioner med Arbetsmiljöverket och planerar för en stor enkätundersökning av arbetsmiljön bland medlemmarna.

Tanken är sedan att på alla apotekskedjor genomföra utbildningar för regionala arbetsmiljöombud och representanter för arbetsgivaren om bland annat Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö från i våras. Föreskriften förtydligar vilket ansvar som arbetsgivaren och apotekscheferna har för arbetsmiljön.

– Förbundets intention är att arbetsmiljöarbetet ska fungera på lokal nivå. Där är lokala chefer idag ofta klämda mellan budget och arbetsmiljö, säger Lena Jäger.

Åsa Kullgrens apoteksutredning har också bett om – och fått – en rapport om hur arbetsmiljön på apotek ser ut från förbundet.

– Det kommer förhoppningsvis att resultera i konkreta förslag i utredningen. Den ökande ohälsan på apotek är inte acceptabel. Om farmaceuter flyr från apoteken kommer det att bli en samhällsfara.

Enkätundersökningen är också tänkt att ligga till grund för en större, partsgemensam konferens om arbetsmiljö i förbundets regi, där också Arbetsmiljöverket ska delta.

Andra läser