Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Välkomnar att pappersrecept begränsas

Regeringen vill att pappersrecept bara ska få användas i specifika undantagfall. LV och Socialstyrelsen får uppdrag att utreda frågan. Mycket välkommet, tycker Sveriges Farmaceuter.

Igår fattade regeringen beslut att Läkemedelsverket tillsammans med Socialstyrelsen ska ”utreda och lämna förslag på vilka författningsförändringar som krävs för att införa elektronisk förskrivning av receptbelagda mediciner som huvudregel”.

Bakgrunden är bland annat att pappersrecepten är svårare att följa upp än elektroniska recept och därmed lättare att missbruka.

I uppdraget ingår att särskilt peka ut i vilka undantagsfall pappersrecept ska vara tillåtna och ge förslag på lämplig tillsyn.

– För att vi ska kunna följa upp alla läkemedel måste recepten vara elektroniska. Då kan vi lättare undvika både medvetna och omedvetna fel, och öka patientsäkerheten. Det kommer i förlängningen att rädda liv, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande från departementet.

Elektroniska receptförskrivning är också ett krav kopplat till införandet av en nationell läkemedelslista. Idag förskrivs cirka två procent av recepten som hämtas ut på öppenvårdsapotek på pappersrecept.

Sveriges Farmaceuter välkomnar regeringens beslut.

– Med pappersrecept finns större möjligheter att fuska och förfalska recept. Arbetet på apoteken förenklas också med färre pappersrecept och risken för fel minskar när ett manuellt moment, registreringen av förskrivet läkemedel, försvinner, säger Kristina Billberg Fritjofsson, förbundsordförande.

LV och SoS ska avrapportera uppdraget till regeringen senast den 15 december 2017.

Regeringen har tidigare tagit initiativ till en regeländring som innebär att apoteken inte längre får lämna tillbaka särskilda receptblanketter till patienterna efter expediering, även om receptet inte är fullständigt expedierat. Den regeln gäller från den 1 juni i år.

Mest läst