Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Möjligt att sekretess hävs i senare skede

Sekretess råder kring varför de fyra GSM-apoteken tvingades att stänga från och med idag – men verket hänvisar till minst fyra olika tillämpliga bestämmelser. Eventuellt kommer verket att göra en annorlunda sekretessbedömning i ärendet när tiden för överklagande gått ut.

GSM Apotek har nu tre veckor på sig att överklaga Läkemedelsverkets beslut som vi skrev om igår och som innebär att apoteken måste stänga från och med idag och att apotekstillstånden återkallas.

Svensk Farmaci har begärt ut både Läkemedelsverkets beslut och föregående skriftväxling mellan verket och bolaget.

Vi har fått materialet, som dock inte är speciellt klargörande.

Läkemedelsverket har nämligen sekretessprövat dokumenten i sedvanlig ordning och funnit att materialet i allt väsentligt bör vara sekretessbelagt.

– På ett sätt är det tråkigt att inte kunna berätta vad som gjorts fel i det här fallet och som lett till att vi fattat det här beslutet som kan uppfattas som dramatiskt. Det uppstår ju ingen lärande effekt. Nu är det under tre veckor möjligt för företaget att överklaga beslutet. Kanske kan en annorlunda sekretessvärdering komma att göras i ett senare skede, säger Annika Babra, enhetschef vid Läkemedelsverkets enhet för apotek och receptfri detaljhandel.

I beslutet att stänga apoteken och återkalla apotekstillstånden hänvisas till flera ”tillämpliga bestämmelser”, vilket antyder att det rör sig om mer än en typ av regelöverträdelse.

Verket hänvisar till minst två paragrafer (7 kap 3 §, 8 kap 3 §) i olika kapitel av Lagen om handel med läkemedel, till Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdapotek samt till Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Mest läst