Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tar strid mot slarv

Apoteket AB vill öka sitt samhällsengagemang och ta större plats i debatten om läkemedel. På DN Debatt tar vd Ann Carlsson strid mot det hon kallar läkemedelsslarvet.

Apoteket kommer framöver att ”ta en tydligare och större plats i diskussionen om läkemedel och deras användning och nytta”, skriver Ann Carlsson.

Hon beskriver hanteringen och användningen av läkemedel som präglad av slarv, och bryter ned detta på fyra nivåer:

Frikostig användning av läkemedelsbegreppet där många preparat och fenomen gör anspråk på det. Apoteket ska nu ta kampen mot preparat som inte håller måttet, läkemedel måste vara liktydigt med vad som klarar vetenskapens hårda metodkrav, skriver Ann Carlsson.

Större hänsyn till miljöeffekter, exempelvis i produktionsledet. Svenska myndigheter måste väga in hållbarhetsaspekter när de fattar beslut om vilka läkemedel som får ingå i förmånen och säljas på svenska apotek.

Slarv med läkemedel i vård och omsorg som drabbar patienterna. Läkemedelsanvändningen hos bland annat äldre har stora brister och Ann Carlsson pekar på ett glapp mellan den landstingsdrivna vården och den kommunala omsorgen.

Den onödigt stora kassationen av läkemedel. Det kastas årligen läkemedel för miljarder samtidigt som resurserna är ansträngda för dem med de största behoven av läkemedel.

Dessa problemområden ska Apoteket AB nu adressera i sin marknadsföring.

”Ibland kan detta innebära att våga säga sanningar som är obehagliga för några, om vad som krävs för att åstadkomma bättre hälsa”, skriver Ann Carlsson.

Andra läser