Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kriminalvården får inte teckna dosavtal

Offentliga upphandlingar av dos har blivit synonymt med segdragna juridiska processer. Kriminalvården hann inte ens fatta beslut i sin aktuella upphandling innan en ansökan om överprövning från Apotekstjänst nådde förvaltningsrätten.

Apotekstjänst AB har överklagat en lång rad offentliga upphandlingar av dosläkemedel genom sin advokat Einar Wanhainen på byrån Grönbergs.

Senast i raden är Kriminalvårdens aktuella upphandling av tjänsten, som avser leveranser med start nästa höst.

I detta fall hann myndigheten inte ens fatta sitt tilldelningsbeslut innan en ansökan om överprövning nådde Förvaltningsrätten i Linköping.

Apotekstjänst anser att det var fel att upphandlingen görs av Kriminalvårdens egen organisation, eftersom myndigheten är motpart till Apotekstjänst i en annan pågående domstolsprocess. Därmed riskerar Apotekstjänst att inte behandlas likvärdigt med övriga anbudsgivare, anser företaget. Bolaget anser också, bland annat, att förfrågningsunderlaget är alltför otydligt.

Rätten godkände det ena av Apotekstjänsts yrkanden och har tills vidare utfärdat en avtalsspärr för Kriminalvården (det andra yrkandet gällde att upphandlingens kulle tas om) tills dess att saken är avgjord.

Kriminalvården har lämnat in ett yttrande där man bestrider Apotekstjänsts begäran om överprövning.

För närvarande är det Uppsalabaserade Svensk Dos AB som levererar dosläkemedel till Kriminalvården.

Mest läst