Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vakanser dämpar neddragningen

Medivir gör en omviktning till förmån för klinisk forskning snarare preklinik. Neddragningarna innebär inte full broms, säger ekonomichefen Ola Burmark i en intervju med Svensk Farmaci.

Som vi skrev igår kommer svenska Medivir att renodla bolaget mot onkologi och avsluta sin verksamhet inom infektionssjukdomar. Förändringen innebär också ett förändrad tyngdpunkt i bolaget där tidig forskning ersätts med klinisk utveckling.

Verksamheten ska ”fokusera uteslutande på onkologi, baserat på bolagets teknikplattformar och kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap” enligt gårdagens pressemeddelande.

– Det är viktigt att kommunicera att det här inte innebär full broms, vi gör det här för att skapa utrymme för att ta nästa steg. Sammantaget kommer neddragningarna göra att vi frigör resurser så att vi kan stärka vår utvecklingsportfölj genom att ta in fler projekt i tidig klinisk fas, säger Ola Burmark, ekonomichef på Medivir, till Svensk Farmaci.

I gårdagens pressmeddelande nämndes en neddragning med ca 25 tjänster i tidig forskningsfas samt ett 20-tal tjänster inom administration och kommersiella stödfunktioner.

Men sedan summeras situationen med att endast ”ett 30-tal av Medivirs medarbetare måste lämna bolaget”.

Svensk Farmaci bad Ola Burmark att reda ut siffrorna.

– Att siffrorna skiljer sig beror på att vi i dagsläget har många vakanser främst inom tidiga forskningsverksamheten, säger han.

Fackliga förhandlingar om omorganisationen har inletts.

Berörda medlemmar i Sveriges Farmaceuter ombeds att i första hand kontakta akademikerföreningen som håller i förhandlingarna lokalt.

Mest läst