Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill se nytt stöd för rådgivning om receptfritt

Lif vill skapa ett nationellt kunskapsstöd för rådgivning kring receptfria läkemedel – något som idag saknas. REVIDERAD 12:49

Det föreslås i ett aktuellt aktivitetsförslag som branschorganet, med stöd av Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter, har skickat in inför revideringen av den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan.

Bakgrunden till förslaget är att det idag inte finns några nationella heltäckande kunskapsstöd för rådgivning kring receptfria läkemedel i Sverige.

Kunskap inhämtas i stället från flera olika källor. Den kunskapskälla som alla apotek tidigare använde, ”Symptom Råd Åtgärd” (SRÅ), har inte reviderats på länge. Lif beskriver 1177.se som den idag främsta källan för rådgivning och riktlinjer kring behandling med receptfria läkemedel.

Lif föreslår därför att informationskällorna samlas i ett ”kvalitetssäkrat och harmoniserat” kunskapsstöd. Detta skulle skapa en tydlighet kring vilken rådgivning och vilka riktlinjer som hälso- och sjukvårdspersonal ska följa på området.

Indirekt skulle det bidra till en effektivare och säkrare användning av receptfria läkemedel, argumenterar Lif.

Arbetet med att skapa kunskapsstödet bör integreras i de strukturer som är under uppbyggnad inom det samlade kunskapsstödet för hälso- och sjukvården som leds av Socialstyrelsen, skriver Lif.

Andra läser