Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Kartlägg receptfritt”

Lif, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter vill kartlägga vad som sker inom det receptfria segmentet internationellt. Analysen kan komma att bereda vägen för ett ”pharmacist only”-sortiment på svenska apotek.

Förslaget framförs i ett aktuellt aktivitetsförslag från de tre aktörerna till Nationella läkemedelsstrategin (NLS).

Intressenterna pekar på att flera regeringar på senare tid tagit initiativ med denna inriktning. I Danmark diskuteras möjligheten för apotek att lämna ut vissa receptbelagda läkemedel utan recept, och i Norge debatteras så kallad farmasøytutlevering där farmaceutens rådgivning står som garant för en säker läkemedelsanvändning.

I länder som Storbritannien, Nya Zeeland, Australien och Japan finns redan ett ”pharmacist only”-sortiment och så sent som i januari i år införde Portugal ett sådant.

För att kunna fatta ett informerat beslut för eller emot ett ”pharmacist only”-sortiment i Sverige bör en kartläggning och värdering av den utveckling som sker inom det receptfria segmentet i andra länder göras, enligt de tre aktörerna.

Utredningen bör genomföras av en eller flera oberoende utredare med god förståelse för området, argumenterar aktörerna.

Ett sådant uppdrag är för närvarande ofinansierat, men Sveriges Apotekförening, Sveriges Farmaceuter och LIF anser sig kunna bidra till aktivitetens framgång inom ordinarie verksamhet.

Andra läser