Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Studie bekräftar behov av nytt sortiment”

En ny studie bekräftar att NSAID-användning är associerad med en förhöjd risk för hjärtsvikt. Studien illustrerar behovet av ett ”pharmacist only”-sortiment på apoteken, anser Sveriges Farmaceuter.

Allt sedan den dramatiska indragningen av den storsäljande COX2-hämmaren rofecoxib (Vioxx) 2004 har frågan om NSAID-läkemedlens hjärt-kärlprofil varit en aktuell fråga.

Flera metaanalyser och observationsstudier på 2000-talet har visat att hjärt-kärlrisken inte tycks vara begränsad till COX2-hämmarna, utan också i olika grad gäller för traditionella NSAID-medel.

I synnerhet har diklofenaks säkerhetsprofil aktualiserats, preparatet har varit föremål för säkerhetsutredningar av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och skärpta varningstexter.

Den senaste i raden av studier på området publicerades i onsdags i British Medical Journal, BMJ. Den är baserad på fem europeiska hälsodatabaser med data från över 37 miljoner människor. Studien refereras bland annat av The Guardian.

Studien analyserade en eventuell korrelation mellan användning av NSAID-läkemedel (inklusive COX2-hämmare) och sjukhusinläggningar med anledning av hjärtsvikt. Pågående användning av NSAID visade sig i genomsnitt öka risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt med 19 procent, jämfört med patienter som tagit NSAID tidigare i livet men inte nu.

Sju traditionella NSAID och två COX2-hämmare gav en riskökning – däribland naproxen (minst riskökning, 16 procent), ibuprofen, diklofenak, indometacin, etoricoxib och ketorolak (störst riskökning, 83 procent).

– Den kardiovaskulära riskprofilen hos de här mycket välanvända läkemedlen har successivt klarnat. Oftast väger risk/nytta-profilen över till det positiva hållet, men det har blivit allt tydligare att det finns patienter som bör undvika dessa läkemedel. Därför är de NSAID-medel som medför en förhöjd hjärt-kärlrisk utmärkta kandidater att ingå i ett så kallat ”pharmacist only”-sortiment, även om det ytterst förstås är upp till Läkemedelsverket att besluta vilka läkemedel som skulle ingå i ett sådant sortiment, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

– NSAID skulle i så fall alltså även fortsättningsvis kunna köpas receptfritt på apotek, men först efter ett samtal med en farmaceut. De här resultaten bekräftar också att det inte är lämpligt att ett läkemedel som ibuprofen säljs utanför apotek, vilket sker idag i Sverige.

Mest läst