Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kommunen ser gärna att EMA flyttar till Uppsala

Uppsala kommuns näringslivsdirektör skulle bli glad om EMA flyttar till Uppsala.

– För att lyckas med det krävs samarbete och att vi kan förklara våra styrkor på ett bra sätt, säger Yvonne Näsström, näringslivsdirektör på Uppsala kommun.

Just nu arbetar kommunen för att förbereda sig på bästa sätt. Det vore utan tvekan ett välkommet tillskott för kommunen om EMA med sina cirka 850 anställda skulle flytta till Uppsala.

– Vi undersöker våra möjligheter och samarbetar i stor utsträckning med Stockholm. Vi måste erbjuda ett bra paket och i första hand sälja in Sverige som land. Sedan kommer den fysiska lokaliseringen i andra hand, vilket jag framför allt arbetar med, säger Yvonne Näsström.

Hon är apotekare och har arbetat inom Astrazeneca i 28 år på olika positioner. I en av många omorganisationer tog hon 2014 chansen att göra något annat.

För att lyckas är det initialt en nationell ansats som krävs.

– Det är ett strategiskt beslut som regeringen i första hand måste fatta. Många har uttalat sig i försiktigt positiva ordalag men för att gå vidare krävs direktiv och resurser, säger Yvonne Näsström.

En flytt till Stockholm-Uppsala vore positiv ur så många aspekter, menar hon. Det blir en tydlig satsning på infrastruktur inom svensk life science, och hon tror att Sverige som land har goda chanser att lyckas om vi klarar av att förklara vad vi är bra på.

– För det första får ansökningar till myndigheten, under flyttiden, inte påverkas eller försenas. Flytten måste gå helt utan störningar. För det andra har vi stor kompetens i regionen när det gäller EMA:s behov av regulatorisk kompetens inom bioproduktion, dels genom Astrazenecas satsning på biologiska läkemedel i Södertälje, och dels genom GE Healthcares arbete i Uppsala, som en del av produktionen av biologiska läkemedel. Samt de farmaceutiska utbildningarna i Uppsala. Till det ska också läggas flera universitet, myndigheter, universitetssjukhus med mera.

FAKTA – Flera viktiga aktörer

I Stockholm-Uppsalaregionen finns ett kluster av offentliga aktörer. Det är myndigheter, universitet och universitetssjukhus som har betydelse för EMA, framför allt utifrån den kompetens som finns där. Här finns Läkemedelsverket för CHMP, Statens veterinärmedicinska anstalt för CVMP, Livsmedelsverket för HMPC och functional food samt WHO Monitoring Center som har koppling till EMA:s biverkningsdatabas. Bland lärosätena är Uppsala universitet, Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH av särskild vikt. Regeringens satsning på ett nytt nationellt giftcentrum borde komma regionen till del då Swetox – Sveriges akademiska toxcentrum – redan finns här.

Källa: Yvonne Näsström

 

Mest läst