Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Etisk seminarie-serie i höst

Etikforum inom Sveriges Farmaceuter, i samarbete med Apotekarsocieteten, anordnar under hösten en seminarieserie på temat legitimation och profession.

– Det finns en bristande insikt bland farmaceuter vad det innebär att ha en legitimation, säger Annika Nordén Hägg, ordförande i Etikforum.

Hon menar att det finns ett stort behov bland farmaceuter idag att reflektera kring vad det faktiskt innebär att ha en legitimation.

– Jag har upplevt i mitt arbete inom Etikforum att vi som profession behöver stärka insikten vad det innebär att ha en legitimation, säger Annika Nordén Hägg.

Kanske handlar det om att Apoteket AB under monopoltiden tog hand om många sådana frågor åt farmaceuterna.

– Men nu är läget helt annorlunda, med en konkurrensutsatt situation med fler aktörer.

Serien består av tre seminarier, där det första tog upp situationer från verkligheten där olika problemsituationer belystes och hur farmaceuten står upp och hanterar etiska dilemman.

– Det andra seminariet har vi den 18 oktober och kallas ”Farmaceutiska mesproppar eller kaxiga pillerpellar”. Där tar vi hjälp av en professionell beteendevetare, Christina Molnar, som kommer att ge tips och idéer hur professionen kan stärka sig själv.

Vid det tredje seminariet, den 17 november, pratar Sveriges Farmaceuters förbundsjurist Viktoria Juzovitskaja under titeln ”Var går gränsen – vad får man göra som farmaceut?” prata om vad lagen säger och vad man får och inte får göra.

– Mötena gör sig så mycket utifrån deltagarna på plats så vid samtliga tillfällen finns det mycket tid avsatt för diskussion och frågor, säger Annika Nordén Hägg.

Mest läst