Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uppföljning och patienter i fokus

Expertgruppen i Nationella läkemedelsstrategin (NLS) hade nyligen ett internatmöte och tog fram förslag på tre nya prioriterade områden. Svensk Farmaci kan berätta vilka.

Mötet utgjorde ett uppstartsmöte inför arbetet med att ta fram en handlingsplan inför 2017.

Enligt uppgifter till Svensk Farmaci kom expertgruppen fram till förslag på tre prioriterade områden i det fortsatta arbetet.

Dessa är uppföljning, patientmedverkan respektive värdering av kunskap/evidens.

Svensk Farmaci ringde upp Madeleine Wallding, direktör för CBL-kansliet på Läkemedelsverket som har samordningsuppdraget för NLS.

– Mycket av mötet ägnades åt de omvärldsanalyser som intressenterna skickat in. Baserat på detta resonerade vi oss fram till ett antal strategiska områden, säger hon.

Det var första gången som NLS expertgrupp hade ett längre internatmöte.

– Vi har tidigare haft ganska snäva mötesformer, det här var första gången vi kraftsamlade på det här sättet. Min bild är att det var ett mycket bra möte, säger Madeleine Wallding.

Expertgruppen har fortsatta möten i såväl oktober som november, och den 21 november träffas NLS högnivågrupp.

Andra läser