Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceut frigjorde tid för sjuksköterskor

När farmaceuter tog över läkemedelsberedningen på en intensivvårdsavdelning för barn i Göteborg frigjordes mycket patienttid för sjuksköterskorna – och dessutom minskade antalet avvikelser.

Det visar en studie från BIVA-avdelningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg som presenteras på den pågående patientsäkerhetskonferensen i Stockholm.

Läkemedelsberedning är normalt en tidskrävande del av sjuksköterskearbetet inom intensivvården. Ofta konkurrerar uppgiften i tid och uppmärksamhet med direkt patientarbete.

Arbetsuppgiften är särskilt komplex inom barnintensivvård eftersom riktlinjer för läkemedelshanteringen i regel är anpassade efter vuxna patienter.

Under en fyramånadersperiod tog farmaceuter över arbetet med beredning av läkemedel, bland annat infusioner, på BIVA-avdelningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Resultatet blev att tiden för det patientnära arbetet för sjuksköterskorna kunde öka från i genomsnitt 30 till 111 minuter under ett dagpass.

Tidsåtgången för läkemedelshantering för sjuksköterskan minskade på motsvarande sätt från 90 till 22 minuter per dagpass.

Möjligheten för sjuksköterskan att ta ut sin rast ökade dessutom från 58 procent till 77 procent.

En annan positiv effekt var kopplad till patientsäkerheten. Under de fyra månader som en farmaceut arbetade med läkemedelsberedningen minskade andelen avvikelser med koppling till beredning av infusioner med 60 procent, jämfört med föregående fyramånadersperiod.

Andra läser