Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fri prissättning kan vara i farozonen

Trots att det var 18 månader sedan TLV lämnade sina förslag om läkemedel utanför förmånen till regeringen har inget hänt i frågan. Men nu signalerar regeringen i höstbudgeten att den fria prissättningen för dessa läkemedel kan komma att omprövas - något som får apoteksbranschen att reagera. UPPDATERAD 14:44

Häromåret gick debatten om läkemedel utanför förmånen, ”U-läkemedel”, varm – se artiklar länkade här nedan.

För dessa läkemedel är prissättningen fri och utpriserna varierar således mellan kedjorna. De flesta apoteksaktörer offentliggör idag priserna på läkemedel utan förmån på sina hemsidor.

Redan i april 2014 fick TLV i uppdrag av regeringen att utreda frågan om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna.

TLV presenterade i mars 2015 en slutrapport med ett antal konkreta förslag. Verket ville bland annat möjliggöra generiskt utbyte av läkemedel även utanför förmånen, och införa en oberoende priswebb.

Den fria prissättningen låg dock inte inom ramen för TLV:s utredningsuppdrag.

Såvitt Svensk Farmaci vet har inget ytterligare hänt i frågan sedan rapportens färdigställande.

Stefan Karlsson är gruppledare och ämnesråd på Socialdepartementet.

– Det finns inte så mycket att säga om detta i nuläget. Vi bereder fortfarande rapporten som TLV inkom med för ett par år sedan, säger han.

I budgetpropositionen som presenterades idag skriver regeringen dock att det kan bli aktuellt med tilläggsuppdrag till den nu arbetande apoteksutredningen, för att belysa om apotekens handelsmarginal bör regleras för receptbelagda läkemedel som inte omfattas av högkostnadsskyddet.

Sveriges apoteksförening är kritisk, och vill att regeringen istället verkställer utbytbarhet inom segmentet enligt TLV:s förslag.

– Det är oroväckande om regeringen avser att reglera priser på ett område där staten inte anser att läkemedlet ska subventioneras. Det är i stället betydligt viktigare att en regeländring om rätt för apoteken att byta generiskt utbytbara läkemedel utanför förmånen snarast genomförs. TLV har efter rundabordssamtal och med stöd från samtliga intressenter lämnat ett sådant förslag till regeringen, säger Johan Wallér, föreningens vd.

– Med en sådan ordning uppstår konkurrens och prispress även för läkemedel utanför förmånen, till gagn för konsumenter, säger han.

Även Sveriges Farmaceuter vill i första hand se att TLV:s förslag förverkligas.

– TLV:s förslag är välkommet, patientvänligt och adresserar ett stort problem. Vi vill att detta verkställs och det vore önskvärt att en proposition nu är under beredning på departementet, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Andra läser