Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Många apotek gör anspråk på hedersam titel

Vilket är Sveriges äldsta apotek? Frågan är inte helt lätt att besvara. Svensk Farmaci har hittat kandidater till titeln i Stockholm, Malmö, Uppsala och i en tidigare svensk besittning.

Frågan om vilket apotek som är Sveriges äldsta är i hög grad en definitionsfråga.

En kandidat är det tidigare Slottsapoteket på kungliga slottet i Stockholm.

Enligt bevarade dokument inrättades det år 1552 under en Mäster Lucas.

– Slottsapoteket var dock inte tillgängligt för allmänheten, utan var bara avsett att sörja för hovets behov av läkemedel, konfektyrer och liknande. Under denna tid skedde försäljning av läkemedel framför allt via handelsmän och de många klostrens verksamheter, berättar Per Boström, apotekare med särskilt intresse för farmacihistoria.

Det äldsta apoteket i Sverige som än idag är öppet för allmänheten är apoteket Lejonet vid Stortorget i Malmö som grundades 1571.

”Problemet” här är dock att Malmö inte låg i Sverige utan i Danmark vid grundandet.

Lejonet var ett danskt apotek fram till freden i Roskilde 1658.

1575 fick hovapotekare Anthonius Busenius tillstånd att flytta ut sitt apotek från Stockholms slott till närbelägna Stortorget. Apoteket blev, liksom sin föregångare i Malmö, känt som apoteket Lejonet.

Lejonet i Stockholm hade kunnat anses vara det äldsta apoteket i Sverige som än idag är öppet för allmänheten, och som alltid varit svenskt, om det inte vore för en liten detalj.

Efter att ha bytt adress i huvudstaden ett antal gånger genom åren (Gustaf Adolfs torg, Norrmalmstorg, Hamngatan, ”Sparbankshuset”) stängde nämligen Lejonet för gott 2013.

Leoparden då? Stockholmsapoteket Leoparden grundades 1623. Precis som Lejonet har det bytt adress många gånger genom åren (Stora Nygatan, Tegnérgatan, Sveavägen).

Leopardens sista adress var Sveavägen 43. Efter omregleringen togs apoteket över av Medstop, som sedermera blev en del av Kronans Apotek.

Apoteket finns kvar på Sveavägen, men i linje med Kronans namnpolicy för sina apotek har namnet Leoparden upphört.

Vilket är då det äldsta apoteket i Sverige som fortfarande håller öppet, som fortfarande har kvar sitt namn och som alltid varit svenskt?

Trots att både Kristianstad och Lund har apotek som är äldre – men som i likhet med Lejonet i Malmö var danska fram till freden i Roskilde 1658 – går titeln till apoteket Kronan i Uppsala som grundades 1628.

Man kan också argumentera för att det äldsta apoteket som är öppet för allmänheten finns i – Tallinn. Rådhusapoteket i den estländska huvudstaden, Raeapteek, är enligt apotekarna Per Boström och Bo Ohlsons sammanställning troligen det apotek i Europa som varit i oavbruten drift under längst tid. Enligt bevarade dokument hade det sin tredje ägare redan 1422.

Detta apotek var svenskt under de 160 år som Estland tillhörde Sverige (1561-1721) under Stormaktstiden.

FOTNOT: Källmaterial till artikeln är bland annat Bo Ohlsons och Per Boströms hemsida ”Sveriges äldsta apotek”.

Andra läser