Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tuffare granskning av apoteken

Under hösten kommer Läkemedelsverket göra ett antal oanmälda inspektioner på apotek för att kontrollera bemanning och kompetensförsörjning. Det är en ny tuffare tillsyn än tidigare.

Läkemedelsverket har, som tidigare redovisats här på Svensk Farmaci, meddelat att man under hösten kommer att genomföra oanmälda fältinspektioner av öppenvårdsapotek med fokus på bemanning och egenvård.

Det är en ny, aggressivare, attityd från myndigheten. Läkemedelsverket har visserligen gjort enstaka oanmälda inspektioner tidigare, men aldrig på det här sättet eller i denna omfattning.

– Vi vill bli lite mer offensiva i vår tillsyn. Nu har vi en bemanning som gör att vi kan bli lite mer som vi önskar, säger Annika Babra, chef för tillsynsenheten Apotek och receptfri detaljhandel på Läkemedelsverket.

Inspektionerna kommer att ske i olika kluster runt om i Sverige, var och när är så klart hemligt.

– Vi kommer att åka ut i team till några olika geografiska områden och försöka täcka in både stora och små kedjor. Vi tror att detta kan vara ett ytterligare användbart sätt att inspektera på, säger Annika Babra.

Exakt hur inspektionerna kommer att gå till rent praktiskt är inte klart ännu, men en klar fördel är att ett fokus på bemanning och egenvård innebär att myndigheten inte behöver tala med läkemedelsansvarig och i förväg försäkra sig om att denne är på plats, något som skulle röja det oanmälda besöket, här räcker det att bara dyka upp. Planen är att hinna besöka ett 25-tal apotek under hösten och sedan utvärdera vad de kommit fram till.

– Det blir lite grand både kartläggning och tillsyn. Resultatet kan ge oss en trend och visa om vi behöver göra ytterligare tillsynsinsatser, säger Annika Babra.

Orsaken bakom offensiven handlar dels om att myndigheten har fått signaler om att farmaceutbristen i vissa delar av landet gör att egenvårdsavdelningen bemannas på olika sätt på olika apotek och dels att man vill försäkra sig om att den farmaceutiska personalen får möjlighet till nödvändig kompetensutveckling.

– Utan en regelbunden kompetensutveckling urholkas rådgivningen på sikt vilket innebär en potentiell risk att medborgarna inte får tillgång till bra rådgivning, säger Annika Babra.

Hon vill kontrollera så att inte tillståndsinnehavarna satt i system att maximera arbetsuttaget från farmaceuterna så att det i praktiken är omöjligt att kompetensutvecklas.

– Alla farmaceuter kan ju inte jobba i receptkassan hela tiden, sju dagar i veckan. Har man en för låg bemanning så kanske man inte kan ha öppet lördag och söndag, säger hon.

På Sveriges Farmaceuter välkomnar man Läkemedelsverkets nya tuffare linje med oanmälda inspektioner.

– Absolut, särskilt egenvården behöver ses över. Kompetenskraven i egenvården är väldigt svagt reglerade. Det är arbetsgivaren som ska avgöra om kompetensen är tillräcklig och det tycker inte vi är bra eftersom det öppnar upp för att reglerna kan missbrukas, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare vid Sveriges Farmaceuter.

Hon berättar om ett apotek där man gav sin kassapersonal en kort utbildning för att sedan låta dem ge rådgivning i egenvården, något hon tycker är märkligt.

– Det är ju i princip människor från gatan som man utbildar till att ge relativt avancerad rådgivning. Det visar hur svagt reglerat detta är, säger hon.

Annika Babra menar att om orsaken till ett sådant agerande beror på brist på farmaceuter i området så måste man ju hitta en fungerande lösning.

– Då måste man fråga sig om man kan ha alla läkemedel i egenvården. Har man inte bemanning med farmaceuter då kanske inte egenvårdssortimentet ska vara så stort, säger hon.

– Det är en sådan sak som vi kommer att titta på vid en inspektion; hur har apoteken bedömt vilka produkter som ska vara i egenvården och inte. Och det handlar ju om vilken kompetens man har på apoteket och bemanningen, säger Annika Babra.

De oanmälda inspektionerna är alltså inte till för att hitta apotek som gör fel här, det finns kanske inget enkelt rätt eller fel, utan det handlar mer om att se till att apoteken gör det de gör bra.

– Allt måste sättas i relation till vad man har och vad man kan. Och det är ett arbete som apoteken har att göra, säger Annika Babra.

Mest läst