Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekens bemanning synas vid oväntade besök

Läkemedelsverket ökar antalet apoteksinspektioner. I höst blir det oanmälda fältinspektioner med fokus på bemanning och egenvård.

Läkemedelsverket har ett regeringsuppdrag att utveckla tillsynen över apoteksmarknaden. I uppdraget ingår att öka antalet inspektioner.

I ett nyhetsbrev till apoteksaktörer meddelar man nu höstens inriktning på inspektionsverksamheten.

Läkemedelsverket berättar att man kommer att genomföra oanmälda fältinspektioner av öppenvårdsapotek. Under inspektionerna kommer myndigheten att särskilt kontrollera apotekens bemanning, och kompetensförsörjningen i egenvården.

Apoteken har en skyldighet enligt lag att bemanna verksamheten med minst en farmaceut under öppettid.

Som vi skrivit tidigare finns dock exempel på apotek som valt en låg bemanning av farmaceuter i kombination med generösa öppettider.

Bemanningskravet gäller dock inte bara farmaceutbemanning till numerären.

Föreskrifterna innehåller också krav om att ”bemanningen till antal och kompetens ska säkerställa en god kvalitet och säkerhet vid bedrivandet av verksamheten”.

Det innebär bland annat att det ska finnas tillräckligt med personal för verksamhetens behov och att personalen får relevant kompetensutveckling utifrån en fastställd plan.

Svensk Farmaci har sökt Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket, för kommentarer kring höstens planer när det gäller inspektioner av apotek.

Mest läst