Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Wallding får pris till monopolbyggarens minne

I år är det 45 år sedan Sverige fick sitt världsunika apoteksmonopol. Minnet av arkitekten bakom reformen vårdas genom Apotekarsocietetens Rune Lönngrenpris, som i år går till Madeleine Wallding, direktör för CBL-kansliet på Läkemedelsverket.

Madeleine Wallding får enligt motiveringen priset för sitt “arbete med samordning av de projekt som tillsammans bildar den nationella läkemedelsstrategin vars syfte är att få en kraftsamling kring prioriterade frågor inom läkemedelsområdet till nytta för patient och samhälle.”

Priset delas ut av Apotekarsocieteten till person som gjort betydande insatser inom läkemedelsområdets samhälleliga del.

Priset på 25 000 kronor delas ut under Läkemedelskongressen den 8 november, där Madeleine Wallding även föreläser.

Rune Lönngren, även kallad “den röde apotekaren”, var den främsta kraften bakom införandet av det svenska apoteksmonopolet 1971. Han ledde den statliga utredning i slutet av sextiotalet som föreslog reformen.

Han var också dåvarande Apoteksbolagets förste styrelseordförande och satt på den posten fram till sin pensionering 1977. Läs mer om apoteksmonopolets uppkomst på Apoteket AB:s sidor om bolagets historia.

Andra läser