Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya bud om farmakonomer

Norska Helsedirektoratet svänger och inför en ny praxis som skiljer sig från den svenska: Danska farmakonomer kan inte få norsk receptarielegitimation, även om de kompletterar sin grundutbildning.

Som vi skrivit tidigare har Socialstyrelsen vid några tillfällen beviljat personer med dansk farmakonomexamen svensk receptarielegitimation.

Detta trots att den danska farmakonomutbildningen inte är en utbildning på universitetsnivå utan snarast liknar en fördjupad apoteksteknikerutbildning.

Socialstyrelsens beslut har kritiserats av Sveriges Farmaceuter, som JO-anmält hanteringen och även tagit initiativ till ett dialogmöte med berörda aktörer i frågan.

I november i fjol beviljades på liknande sätt en farmakonom receptarielegitimation i Norge. Detta fick det norska farmaceutförbundet, NFF, att reagera med stöd av Apotekforeningen och Nasjonalt Profesjonsråd i farmasi.

NFF mötte Helsedirektoratet i februari, och sedermera har myndigheten svängt i frågan.

I ett brev till förbundet meddelar Helsedirektoratet nu att man ”efter närmare värdering kommit fram till att den danska farmakonomutbildningen är för olik den norska receptarieutbildningen för att den ska kunna ge legitimation som receptarie”.

”Inte heller ska det gå att uppnå receptarielegitimation utifrån efterföljande arbetslivserfarenhet, tilläggsutbildning eller kurser, om grundkompetensen utgör farmakonomutbildning”, skriver direktoratet.

”Vi kommer att inrätta vår framtida praxis i linje med vår nya värdering”, avslutar myndigheten i sitt brev till förbundet.

FOTNOT: Från den 1 januari i år är myndigheten Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK), som tidigare ägde frågan, en del av Helsedirektoratet.

Andra läser