Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Klinisk farmaci växer i Stockholm

Stockholms läns landsting har inte tillhört pionjärerna inom klinisk farmaci i Sverige, men i år sker flera rekryteringar. Svensk Farmaci har kartlagt verksamhetens utbredning i landets största landsting.

Stockholms läns landsting, SLL, befinner sig inte i framkant när det gäller klinisk farmaci i Sverige, men nu är verksamheten som på många andra håll i landet på frammarsch. Sjukhusen i huvudstadsområdet har under året gjort flera rekryteringar av kliniska farmaceuter.

Få personer tycks ha överblick över det totala antalet kliniskt verksamma farmaceuter i landstinget, men Svensk Farmaci har med hjälp av Birgitta Elfsson, klinisk apotekare på Södersjukhuset, gjort ett försök till kartläggning av verksamhetens utbredning.

Danderyds sjukhus AB: Fem tjänster på kirurg- och urologkliniken, apotekarna Jeanette Andersson, Emelie Kull, Lisa Maxstad, Karin Ekman och Maria Danell Möller (den senare för närvarande föräldraledig). De kliniska apotekarna finns såväl inom den elektiva som den akuta kirurgiverksamheten. Danderyd startade med klinisk farmaci redan 2008, då tjänsten köptes från Apoteket AB. Från 2014 drivs verksamheten i egen regi. Förutom klinikapotekarna är receptarien Eva Karlsson anställd på kliniken och jobbar med läkemedelsservice.

Södersjukhuset: Apotekaren Birgitta Elfsson har en tjänst på ortopeden på SÖS, och nu i september börjar apotekaren Jenni Falgén som klinisk farmaceut på urologi/infektion. Verksamhet i egen regi sedan 2014.

Ersta sjukhus: En klinisk apotekare, Laila Ibrahim Bengtsson, arbetar bland annat inom ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) och hospiceverksamhet.

Stockholms sjukhem: En apotekare, Hanna Justad, arbetar bland annat med ASIH.

Dalens sjukhus/Capio Geriatrik AB: En apotekare, Cecilia Endrell, arbetar bland annat med ASIH.

Långbro park: Receptarien Bodil Gustafsson arbetar bland annat med ASIH/hospice.

Karolinska universitetssjukhuset Solna/Huddinge: Etablerad verksamhet med ett antal kliniska apotekare, bland andra Per Nydert, och tre iordningsställande farmaceuter på Astrid Lindgrens barnsjukhus, se reportage i Svensk Farmaci nr 4/13 respektive 1/16. Minst en klinisk farmaci-tjänst inom sjukhusens ortopediavdelningar är under tillsättning. En klinisk farmaceut rekryteras för närvarande till slutenvården på Gastrocentrum Huddinge.

Utöver detta pågår ett tvåårigt projekt med apotekarstödda läkemedelsgenomgångar på vårdcentraler som vi skrev om i fjol. En apotekare har anställts och jobbar för närvarande mot ett antal vårdcentraler i Järfälla kommun.

Har vi missat något/någon? Tipsa oss gärna.

Mest läst