Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekares rådgivning vid astma- och kol gör nytta

Öppenvårdsapotekare kan bidra till klinisk förbättring för patienterna, minskade sjukhusinläggningar och dessutom minskade kostnader. Det visar en brittisk sammanställning av alla studier mellan 2005 och 2015 av apoteksinterventioner vid astma och kol.

I en sammanställning av tillgänglig forskning kan brittiska forskare visa att studier av öppenvårdsapotekares interventioner kring inhalationsteknik och följsamhet till medicineringen har en positiv inverkan på patienter med KOL och astma.

Forskarna valde tioårsperioden 2005 till 2015 och kan under den tiden redovisa tio studier gjorda i England, Holland, Tyskland, Belgien (2 st), Bulgarien, Kanada, Nya Zeeland, Australien och Japan.

Studierna är väldigt varierande i upplägg och antal patienter spänner mellan 30 och drygt 3 700, men en klart övervägande majoritet av studierna visar signifikant positiva resultat.

I den största studien av apotekarintervention omfattande drygt 3 700 holländska patienter med KOL eller astma halverades högdos-behandlingen med kortikosteroider och antibiotika. Apotekarna minskade också användningen av obsoleta läkemedel, kontraindicerade läkemedel och andelen pulverinhalatorer till patienter över 75 år.

I en tysk studie av cirka 1 500 patienter med KOL och/eller astma minskade andelen patienter med felaktig inhalationsteknik från 78,6 procent till 28,3 procent efter apotekarinterventionen.

Den första randomiserade studien av öppenvårdsapotekares inverkan på inhalationsteknik och följsamhet till medicineringen är från Belgien och omfattade knappt 750 patienter med KOL som lottades till kontrollgrupp eller interventionsgrupp.

Studien visar signifikanta förbättringar av både inhalationsteknik och följsamhet till medicineringen, en sänkning av antalet patienter som hade allvarligt felaktig inhalationsteknik, en signifikant minskning av andelen sjukhusinläggningar och allvarliga exacerbationer i interventionsgruppen. Dessutom kunde studien visa en årlig hälsoekonomisk besparing på 227 euro per patient i interventionsgruppen.

En brittisk studie om fattande 137 patienter kunde också visa att apotekarinterventionen var kostnadseffektiv och sparade cirka 180 pund per patient i sjukvårdssystemet och samhället.

Forskarna beklagar att det inte finns fler studier att väga in, men konstaterar ändå att den sammantagna bilden visar att öppenvårdapotekares insatser för att förbättra inhalationsteknik och följsamhet till medicineringen för patienter med lungsjukdomar leder både till ett positivt kliniskt utfall och är kostnadseffektivt.

Studien:
Hesso I et al. Impact of community pharmacists in COPD management: Inhalation technique and medication adherence. Respiratory Medicine 2016 Sep;118:22-30.

 

Mest läst