Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek bra på att hitta glutenintoleranta

Kunder som söker receptfria behandlingar mot mag-tarmproblem kan lida av odiagnostiserad glutenintolerans. Apotek var ett bra ställe att hitta dem på, visar ny studie.

Apotek kan vara ett bra ställe att hitta och diagnostisera personer med oupptäckt glutenintolerans.

Det visar en brittisk pilotstudie gjord på 15 apotek i England där personalen frågade kunder som sökt efter receptfria behandlingar mot mag-tarmproblem om de ville testa sig för glutenintolerans.

Under sex månader valde drygt 550 kunder att genomgå testet och 52 stycken, eller 9,4 procent, befanns vara drabbade av det autoimmuna tillståndet som gör att de inte tål gluten.

Cirka en av 100 beräknas lida av glutenintolerans, men bara var fjärde har fått en diagnos.

Odiagnostiserad glutenintolerans har, förutom magbesvären, förknippats med infertilitet, osteopeoros och i sällsynta fall tunntarmslymfom.

Dessutom leder odiagnostiserade besvär till fler besök hos allmänläkare, ökad förbrukning av symtomlindrande behandling och fler undersökningar.

Studien i England var en så kallad ”proof of concept”-studie för att undersöka om det skulle fungera att genomföra en riktad screening på apotek och det gjorde det.

Däremot finns det inget beslut om att införa en sådan screening i Storbritannien.

Inte heller i Sverige är detta en fråga för apoteken, men frågan om screening av olika sjukdomar på apotek har varit uppe och kommer med all sannolikhet att komma allt mer i framtiden.

Något som kan röra upp känslorna, menar Robert Svanström, chefsapotekare på Sveriges Apoteksförening.

– Det kan emellanåt vara en rätt så polariserad debatt kring det här med screening. En del tycker att det är jättebra och en del tycker att apoteken ska hålla sig långt bort ifrån det. Jag tycker generellt sett att det är ganska bra, men det måste göras på rätt sätt, säger han.

Ofta är det annan hälso- och sjukvårdspersonal som reagerar och känner att detta inkräktar på deras territorium. Något som inte är så konstigt, menar han.

– Det ligger i sakens natur att hälso- och sjukvården är lite negativa till nya test. Det var samma diskussion om graviditetstest på 70-talet. Men i dag är det ingen som ifrågasätter att apoteken säljer graviditetstester, säger Robert Svanström.

 

Fotnot: Studien ” Early recognition of coeliac disease through community pharmacies: a proof of concept study” publicerad i tidskriften ”International Journal of Clinical Pharmacy” finansierades av patientföreningen för glutenintoleranta ”Coeliac UK” och diagnostesten som användes skänktes av tillverkaren Tillotts Pharma Ltd.

Mest läst