Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Trögt för farmaceutiska tjänster i Sverige

I ett antal länder ger apotekarna vaccinationer på apotek, men i Sverige går utvecklingen av farmaceutiska tjänster trögt. Just nu ligger branschens förhoppning hos Apoteksutredningen.

Sverige har halkat efter i utvecklingen av farmaceutiska tjänster i världen, det visar en rapport av vilka farmaceutiska tjänster som erbjuds i ett antal länder som apotekaren Thony Björk har gjort på uppdrag av Sveriges Apoteksförening.

Där framgår det att Storbritannien, USA, Kanada och Australien ligger långt framme i sitt tjänsteutbud på apoteken, men även att våra nordiska grannar har kommit längre vad vi har gjort.

Många länder har tjänster som innebär att man erbjuder stöd vid nyinsättning av läkemedel med uppföljningssamtal, man mäter blodtryck, kolesterol, blodsocker och vikt och erbjuder behandlingsprogram för patienter med astma, diabetes och hypertension.

Och i Danmark och Norge har man till exempel inhalationsvägledning för astmapatienter.

Rapporten presenterades i somras under Almedalsveckan och väckte ett stort intresse där. Men vad händer nu?

– Vi hoppas att rapporten ska tjäna som inspiration och som utgångspunkt för fortsatt diskussion i Sverige, det var ett av syftena med den. Vi har skickat över den till Apoteksutredningen som ska titta just på farmaceutiska tjänster och de tog emot den varmt, säger Robert Svanström, chefsapotekare på Sveriges Apoteksförening.

Diskussionen om farmaceutiska tjänster i Sverige har i stor utsträckning förts inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin och mynnade ut i försöket med strukturerade läkemedelssamtal för några år sedan.

Något som i sin tur resulterade i en argumentation mellan farmaciföreträdare och Läkarförbundet.

– Det blev ju inte riktigt som vi hade hoppats på och det slutade med att man sköt över hela frågan om farmaceutiska tjänster till Apoteksutredningen. Så nu får vi hoppas att blir ett skarpt förslag därifrån, säger Robert Svanström.

Och fram till dess ligger frågan ganska mycket på is. Något som gör att Sverige riskerar att tappa tempo i frågan.

– Ja, vi inväntar utredningen innan vi gör någon annan insats på området, säger Robert Svanström.

Annars är det strukturerade läkemedelssamtal som han ser som den tjänst som ligger närmast till hands att införa på svenska apotek.

– Man kallar ju detta för lite olika saker i olika länder, men i grunden är det ju samma tjänst som finns i många länder. Man ger en inledande rådgivning och sedan följer man upp den efter två veckor. Det är den tjänst som det finns bäst evidens för så därför känns det rimligt att börja där, säger han.

En nyligen publiceras FIP-rapport visar att apoteken i ett antal länder erbjuder vaccinationer och i 13 av dessa länder har apotekarna rätt att själva vaccinera.

Om det är något man ska propagera för även i Sverige har inte Robert Svanström och Sveriges Apoteksförening tagit ställning till ännu. Men han menar att det finns tydliga vinster med att vaccinera på apotek.

– Oavsett om det är apotekare eller sjuksköterskor som vaccinerar så finns det stora fördelar med att erbjuda vaccinationer på apoteken. Den viktigaste är att man får en helt annan tillgänglighet till vaccinationerna. I Irland, där apotekare får vaccinera, har man kunnat visa att personer som inte tidigare har vaccinerat sig gör det nu när det har blivit så lättillgängligt, säger han.

Farmaceuter ute på apotek som tycker att det går för trögt och vill bidra till utvecklingen kan göra det i sitt dagliga arbete, menar Robert Svanström.

– Det absolut viktigaste är att i varje kundmöte ge en så bra rådgivning som möjligt för det lägger ju grunden för utvecklingen av branschen och professionen. Det är så man vinner förtroende hos kunderna och har man vunnit det så är det enklare att utveckla mer avancerade tjänster, säger han.

Mest läst