Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Miljoner sparas på försörjning i egen regi

Landstinget Blekinge kommer att spara miljoner på att hantera sin läkemedelsförsörjning i egen regi. Det står klart efter att de har varit igång i ett drygt halvår.

Sedan årsskiftet hanterar Landstinget Blekinge hela sin läkemedelsförsörjning i egen regi.

Det handlar om allt ifrån orderberedning och beställning via distribution av läkemedel till sjukhusen i Karlshamn och Karlskrona och läkemedelsservice på sjukhusens avdelningar till tillverkning av cytostatika och radiofarmaka.

Syftet var att ta kontrollen över både kvaliteten och ekonomin för läkemedelsförbrukningen på landstingets båda sjukhus.

– Vi är fortfarande i en inkörningsfas, så vi är inte helt på banan ännu. Personalen är rekryterad och lokalerna är så gott som färdiga, men det har varit en veritabel byggarbetsplats det senaste halvåret, säger Anders Bohlin, chef för det nya sjukhusapoteket som är navet i den egna läkemedelsförsörjningen.

Totalt arbetar tio farmaceuter, två assistenter samt chefen Anders Bohlin med läkemedelsförsörjningen och det är den bemanning som krävs.

Arbetet med att hantera sjukhusens läkemedelsförbrukning på ett bättre sätt är en process som går framåt ett steg i taget, berättar han.

– I förra veckan kom våra två nya läkemedelsautomater, en till varje sjukhus. Men de är ännu inte driftsatta och fyllda med läkemedel, så den resan har vi också kvar, säger han.

Syftet med automaterna är att få bort de förråd av ganska sällan använda läkemedel som finns ute på varje avdelning, ett slags extralager där kassationen ofta är väldigt hög.

– Det kan handla om att en patient behöver ett ovanligt läkemedel så beställer man ett 60-pack och så används tre tabletter och resten kasseras så småningom, säger han.

Automaterna, som är sex, sju meter långa och innehåller både kyl, system för narkotiska läkemedel, endos och flerdos kan fyllas med sådana läkemedel som avdelningarna kan behöva i undantagsfall.

På så vis sparas pengar bara genom att inte slänga bort dem.

Men annars är en av de viktigaste delarna i läkemedelsförsörjningen att sjukhusapoteket tar över hanteringen av de vanliga bassortimentsförråden ute på avdelningarna.

Där finns de läkemedel som avdelningen använder varje dag.

– Det innebär att mina farmaceuter går upp och sköter beställningarna till förråden och håller lite allmän ordning. På så vis skapar vi tid för vårdpersonalen att ägna sig åt patienterna istället för att stå och beställa läkemedel och hålla rent i medicinrummen, säger Anders Bohlin.

Responsen från den övriga verksamheten på sjukhusen har över lag varit god, berättar han.

– Första månaden var det en del synpunkter eftersom det var ovant. Nu är det bara positivt. Vi har skapat tid för sjukvårdspersonalen att utföra sjukvård och det upplevs väldigt positivt, säger han.

Efter att de nu börjar bli varma i kläderna efter övertagandet är läkemedelsförsörjning i egen regi något som Anders Bohlin varmt vill rekommendera andra landsting.

– Det tycker jag absolut. För oss har det skapat en kontroll över både kvalitet och kostnaden. Det händer hela tiden saker där patent går ut och generika som kommer in som kan sänka kostnaderna. För oss har det varit guld värt att få den kontrollen eftersom läkemedel är en så stor kostnadsmassa för landstinget, säger han.

Och den ökade kontrollen kommer att resultera i ordentligt med sparade skattekronor i landstinget.

– Mitt grunduppdrag är att sänka läkemedelskostnaderna i Blekinge med flera miljoner och det ser jag ut att klara, säger Anders Bohlin.

Mest läst