Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya regler för samverkan med apoteksföretagen

Nu har Lif tagit fram egna etiska regler för läkemedelsföretags samverkan med apoteksföretag. Fem grundprinciper ska vara vägledande för samarbetet, enligt det nya regelverket.

Den 15 december i fjol sade Lif, Läkemedelsindustriföreningen, upp den överenskommelse som fram till dess reglerade industrins samverkan med apoteksbranschen.

Bakgrunden var att de stora apoteksaktörerna hade lämnat överenskommelsen och att Apoteksföreningen inte ville teckna en ny apoteksöverenskommelse med Lif, utan istället tillämpa en egen etisk plattform.

Sedan dess har Lif arbetat med att ta fram ett nytt etiskt regelverk för medlemsföretagens samverkan med apotekssektorn.

– Vi tar vårt ansvar för branschen och gentemot våra medlemmar med tydliga och uppdaterade regler när det gäller samverkan med apotekssektorn, sa Rikard Pellas, compliance officer på Lif, i januari.

Lif:s arbete med de nya reglerna är färdigt sedan en tid och den 15 juni, när uppsägningstiden för det gamla etikavtalet löpte ut, trädde föreningens nya egna regler i kraft.

Reglerna finns att läsa här. Utgångspunkten har bland annat varit den tidigare apoteksöverenskommelsen och Lifs överenskommelse med SKL.

Bland annat anges fem grundprinciper som ska vara vägledande i samverkan med apoteksföretag: Nyttoprincipen, transparensprincipen, proportionalitetsprincipen, måttfullhetsprincipen och dokumentationsprincipen.

Vi skriver mer om de nya etikreglerna inom kort.

Mest läst