Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Många problem vid generiskt utbyte

Hela 63 procent av deltagarna i en studie från Umeå universitet upplevde problem i samband med generiskt utbyte av läkemedel.

Studien är en kandidatuppsats av Mikael Söderlund vid apotekarprogrammet på Umeå universitet och kan läsas i sin helhet här.

81 personer, alla över 65 år, deltog i enkätstudien.

43 av de äldre genomförde enkätstudien via pensionärsorganisationerna SPF eller PRO, medan 38 intervjuades på ett öppenvårdsapotek.

Hela 63 procent av enkätstudiens deltagare upplevde olika typer av problem med utbytet.

Skillnaderna var stor mellan könen: 70 procent av alla män och 56 procent av kvinnorna upplevde generiskt utbyte som problematiskt.

Problem kopplade till igenkänning, som ”känner inte igen namn”, ”känner inte igen tablett” och/eller ”känner inte igen förpackning” var vanligast både för kvinnor och män.

31 procent angav att de inte känner igen namnen på sina nya läkemedel, 30 procent att de inte känner igen formen på läkemedlet, 14 procent att de inte tål det nya läkemedlet och 12 procent angav att de förväxlat sina mediciner.

58 procent av kvinnorna och 55 procent av männen upplevde det generiska utbytet som dåligt eller mycket dåligt.

Studiens resultat var överlag inte signifikanta.

Studien indikerar dock att den äldre läkemedelskonsumenten upplever problem med det generiska utbytet på apotek, trots att det gått mer än tolv år sedan generikareformen infördes, skriver Mikael Söderlund i sin sammanfattning av studieresultaten.

Andra läser