Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Fler domare än spelare”

Läkemedelsverkets ansträngda ekonomi kan från nästa år komma att förbättras genom en förändring av avgiftsförordningen, som varit oförändrad i sex år. FGL är kritisk och tycker att det nu blir ”fler domare än spelare på planen”.

Läkemedelsverkets verksamhet är till stor del finansierad av avgifter från de läkemedelsföretag som ansöker om olika typer av godkännanden.

Sedan flera år går dock läkemedelskontrollen med förlust.

Trots att verket flera gånger på senare år efterlyst en möjlighet att få höja avgifterna hos Socialdepartementet, har verket inte fått klartecken för detta sedan 2011.

I våras skrev verket senast till departementet och föreslog en reviderad förordning med höjda avgifter.

– Just nu är regeringens förslag ute på remiss hos branschen och svaren kommer in efter sommaren. Om detta går igenom från den 1 januari 2017 skulle det skapa en ekonomi i balans för oss. Men i förslaget ligger också att vi ska göra årliga effektiviseringar om cirka 2-3 procent, säger Catarina Andersson Forsman, Läkemedelsverkets generaldirektör, till Svensk Farmaci.

Läs en längre intervju med Catarina Andersson Forsman i Svensk Farmaci nr 4/16 som kommer ut till veckan.

Verket föreslår ganska kraftiga avgiftsökningar. Sammanfattningsvis ger LV:s aktuella förslag en genomsnittlig avgiftsökning med 18 procent.

Som vi skrev i våras är Lif är starkt kritisk mot Läkemedelsverkets förslag. ”Att i det närmaste dubblera avgiften för kliniska prövningar framstår som helt frikopplat från diskussionen om forskning, utveckling och innovation. Förslaget riskerar motverka ansträngningarna att få fler företagssponsrade prövningar till Sverige”, skrev Lif:s vd Anders Blanck här på sajten i våras.

Generikaföretagen är också betalande part och deras branschorgan FGL har nu färdigställt sitt remissvar, som även det är kritiskt. FGL:s 20 medlemsföretag betalade drygt 100 miljoner kronor i avgifter till Läkemedelsverket 2013, enligt föreningen.

“Det torde motsvara årskostnaden för ca 160 anställda handläggare på Läkemedelsverket. Det är ungefär lika många som antalet anställda på FGL:s medlemsföretag i Sverige tillsammans”, skriver FGL. “Det är klart att det behövs en domare på plan i en match men när antalet domare blir fler än antalet spelare på planen så måste man fråga sig om det verkligen är rimligt”, fortsätter föreningen.

FGL har också synpunkter på Läkemedelsverkets prioriteringar. “Verket lägger mycket mer resurser på kontroll av texter och märkning/design av förpackningar än sina nordiska motsvarigheter”, skriver FGL, en prioritering som föreningen ifrågasätter.

Svensk Farmaci har kontaktat Läkemedelsverket för en kommentar i frågan.

Mest läst