Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Flera har redan slutat på flyttande myndighet

Igår, tisdag, hölls ett informationsmöte för personalen på E-hälsomyndigheten om flytten till Kalmar. Det blir sannolikt ingen bonus för anställda som stannar kvar fram till flytten men sedan slutar. Flera medarbetare har redan lämnat myndigheten.

Det politiska beslutet att flytta stora delar av E-hälsomyndigheten till Kalmar, som vi skrev om före sommaren, innebär inget akut för de anställda – alla har kvar sina jobb enligt gällande anställningsavtal. Därför är det i ett första skede inte så mycket en facklig fråga som en fråga om personliga preferenser.

– Om man redan nu vet att man inte vill följa med till Kalmar kan ett gott råd vara att man ser sig om efter nytt arbete och sedan säger upp sig, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Myndigheten är intresserad av att behålla personalen i Stockholm fram till att en kunskapsöverföring kan ske till ny personal i Kalmar. Men någon ”stanna kvar-bonus” eller något ”stanna kvar-paket” kommer inte att erbjudas till de anställda, enligt uppgifter till Svensk Farmaci. Det kan ses som negativt i ett fackligt perspektiv, men behöver inte nödvändigtvis vara det, menar Christer Borg.

– Nackdelen med sådant är att man då förbinder sig att stanna kvar en viss tid och så kanske det dyker upp ett bra jobb i Stockholm som man gärna vill ha inom den tiden, säger han.

De som stannar kvar ända fram till flytten, men inte vill flytta med till Kalmar och inte erbjuds fortsatt arbete i Stockholm, kommer att bli uppsagda på grund av arbetsbrist med verkan från den 1 maj 2018.

– Troligen blir de sedan arbetsbefriade under uppsägningstiden, säger Christer Borg.

Dessa personer omfattas av det statliga omställningsavtalet som utifrån vissa premisser ger stöd, till exempel förlängd uppsägningstid, inkomstgaranti och hjälp av Trygghetsstiftelsen att hitta nytt jobb.

– Medlemmar som har funderingar kring flytten kan kontakta den lokala Saco-föreningen, men de är också välkomna att höra av sig direkt till mig, säger Christer Borg.

Igår, tisdag, hölls ett informationsmöte för personalen på myndigheten och sedan ett efterföljande möte för personalen i akademikerföreningens regi. Christer Borg deltog i det efterföljande mötet.

– Det var ett livligt möte där många frågor ställdes. Det som är glasklart är att alla tillsvidareanställda på myndigheten idag har kvar sina anställningar i Stockholm fram till den 1 maj 2018. Vad som händer i övrigt, till exempel när det gäller kvarvarande arbetsuppgifter i Stockholm och vilka som kommer att erbjudas fortsatt anställning i Stockholm, överlämning av verksamheter, villkor för de som flyttar med etcetera, är till stor del oklart. Hur flytten kommer att gå beror till stor del på hur många som fortsätter trots beskedet och hur rekryteringen går i Kalmar.

– En framgångsrik flytt är alltså beroende av att det finns kompetens och erfarenhet kvar i Stockholm som kan överlämna och att rekryteringen går bra i Kalmar. Myndigheten har varit tydlig med att uppgifterna ska skötas utan störningar. Vi har förståelse för att det är en grannlaga uppgift att dels behålla personal tillräckligt länge och samtidigt nyrekrytera kompetent personal i Kalmar.

Vad gällde frågorna på mötet?

– Flera frågor gällde en oro för att behöva dra ett tungt lass när nyckelpersoner i ens omgivning slutar. Här föreligger det ett tungt men utmanande chefsansvar att se till att verksamheten fungerar samtidigt som arbetsförhållandena är vettiga, säger Christer Borg.

Har personer redan sagt upp sig från E-hälsomyndigheten?

– Ja, flera medlemmar som inte vill flytta med till Kalmar har redan sagt upp sig och fått nya jobb.

Andra läser