Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Nära hälften avslutar inte utbildningen”

Det stora problemet är att nästan hälften av de som påbörjar en receptarieutbildning inte går ut. Det säger Sveriges apoteksförenings vd Johan Wallér apropå det sjunkande antalet receptarier under 65 år.

Som vi skrev igår är receptarie det legitimationsyrke i vården där antalet personer under 65 minskat kraftigast sedan 2011, enligt Socialstyrelsens statistik.

Svensk Farmaci ställde några frågor till Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, apropå det minskande antalet receptarier i “yrkesverksam ålder”.

Vad vet ni om utsikterna under de närmaste åren, kommer pensionsavgångarna fortsätta i oförminskad styrka?

– Pensionsavgångarna är äntligen på väg ned efter ett antal år på höga nivåer. Det går i vågor och nu är vi på väg mot en tid med något färre pensionsavgångar. Det innebär dock inte att bristen på farmaceuter är över, säger han.

Behövs ännu fler utbildningar, utöver Malmö? Isåfall var?

– Nja, det vi i första hand behöver fokusera på är att få de personer som börjar på utbildningen att slutföra. Det stora problemet är att nästan hälften av de som påbörjar en receptarieutbildning inte går ut. Vi behöver fler som söker sig till utbildningen vilket därmed ökar trycket och höjer kvaliteten.

Var är receptariebristen som mest påtaglig förutom Skåne?

– Den är påtaglig i alla områden som inte ligger i storstäderna förutom Malmö eller i direkt anslutning till utbildningsorterna.

Hur tänker ni framöver kring arbetet med att öka intresset för utbildningarna? Fler kampanjer?

– Vi måste absolut fortsätta vårt arbete med att öka intresset. Problemet är att det tar lång tid och bristen är akut just nu. Vi kommer att fortsätta med olika former av kampanjer för att få fler intresserade av yrket och att jobba på apotek. Årets kampanj var lyckad och fick stor spridning och vi funderar på att utveckla den och gå vidare nästa år, säger Johan Wallér.

Andra läser