Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny databas samlar miljödata om läkemedel

Stockholms läns landsting lanserar en ny, öppen databas där 800 läkemedelsubstansers miljöpåverkan redovisas.

I början av 00-talet inleddes ett världsunikt samarbete mellan Lif, Stockholms läns landsting, Apoteket AB, Läkemedelsverket och SKL kring miljöklassning av läkemedel. Som ett resultat av detta finns idag miljöinformation för många aktiva substanser i läkemedel på fass.se.

Nu lanserar Stockholms läns landsting en egen, allmänt tillgänglig sökbar databas med uppgifter om läkemedelssubstansers miljöpåverkan.

Över 800 läkemedelssubstanser finns inlagda i databasen. SLL har valt ut 34 av dessa som anses särskilt miljöbelastande i Stockholm och informationen om dessa är särskilt omfattande. Bland dessa finns exempelvis etinylestradiol och diklofenak.

Förutom information från läkemedelsföretagens redovisningar ingår data från andra källor, bland annat Svenska miljöinstitutets analys av hundratalet läkemedel i dricksvatten, avloppsvatten och ytvatten och Naturvårdsverkets undersökningar av avloppsreningsverks förmåga att rena avloppsvatten, skriver SLL:s tidning Evidens.

Data från studier från det svenska forskningsprogrammet MistraPharma och värderingar från EU-kommissionen är också integrerade i databasen.

Den sökbara databasen nås på http://janusinfo.se/miljo

Mest läst