Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Prispress med biosimilarer

Nationella rekommendationer och producentoberoende information om biologiska läkemedel, med fokus på så kallad switch, kan bidra till en kraftig prispress på biologiska läkemedel.

I en rapport till Regeringen bedömer TLV att biosimilarer, generiska versioner av biologiska läkemedel, kraftigt kan bidra till prispress. För att uppnå det rekommenderar TLV nationella rekommendationer och producentoberoende information om biologiska läkemedel med fokus på så kallad switch.

– Detta blir extra viktigt då vi också ser att läkemedelskostnaderna kommer att öka de närmaste åren som en följd av ökad användning och av att fler nya läkemedel är på väg in på marknaden, säger Karl Arnberg, enhetschef på TLV.

TLV skriver i sin rapport att en utveckling av trepartssamarbetet mellan TLV, landsting och företag kommer att vara en viktig del i hanteringen av biosimilarer. Detta möjliggör också för jämlik vård eftersom alla landsting kan ingå samma avtal.

Möjligheten att byta läkemedel under pågående och välfungerande behandling inom samma substans, så kallad switch, är en avgörande fråga för att stimulera konkurrensen för de substanser som används vid långtidsbehandling. I Sverige är det dock upp till respektive vårdgivare hur en switch från original till biosimilar ska gå till. Vissa rekommenderar enbart switch till biosimilar vid nyinsätning, medan andra även switchar patienter som redan fått originalet en kortare eller längre tid.

Den totala kostnaden för biologiska läkemedel uppgick till cirka tio miljarder kronor år 2015, vilket är en fjärdedel av den totala kostnaden för läkemedel i Sverige.

Mest läst