Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill få fart på slumrande forskning

Låt apoteksfarmaceuter samla in uppföljningsdata, utvärdera hur landstingen tacklar de nya kraven på läkemedelsgenomgångar och testa hur apotekare kan jobba kommunalt i samarbete med MAS till gagn för patienterna. Det föreslår Sveriges Farmaceuter till NLS.

Sveriges Farmaceuter har nu levererat en omvärldsanalys till Läkemedelsverkets CBL-kansli inför nästa års revidering av den Nationella läkemedelsstrategin, NLS.

Där framgår att förbundet vill få fart på forskningen som är baserad på data som genereras på apotek, ett område som beskrivs som slumrande.

– Drygt hundra miljoner patientmöten sker årligen på svenska apotek och det finns en outnyttjad potential i att dra större fördel av de läkemedelsrelaterade data som samlas där, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Förbundet föreslår därför ett projekt där apotekens roll för att fånga upp uppföljningsdata utvärderas.

– Det här är något som kan involvera många aktörer som myndigheter, akademi, bransch och professionsorganisationer. Perspektiv som effektiva e-stöd, förbättring för patienter och innovation skulle kunna integreras i ett sådant här projekt.

Förbundet vill också få till ett pilotprojekt med en kommunapotekare som arbetar i nära samarbete med en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Apotekaren ska bland annat ha ett särskilt ansvar för kompetensutveckling inom läkemedelshantering för relevant kommunpersonal.

Sedan den 1 september 2012 gäller Socialstyrelsens uppdaterade läkemedelsföreskrift där rätten till läkemedelsgenomgång lagfästs för vissa patientkategorier.

Nu är det dags att utvärdera reformen, tycker förbundet.

– Vi anser att det bör göras en analys av hur läkemedelsgenomgångarna utförts och effekten av dem, säger Clary Holtendal.

Här är ett axplock från förbundets övriga förslag:

En analys med syfte att införa ett nytt sortiment receptfria läkemedel, så kallad ”pharmacist only”

Fortsättning och fördjupning av arbetet med apoteksindikatorer

Kampanj syftande till ökad läkemedelskunskap i samhället

Analys av så kallad off label-användning av läkemedel

Analys av hur flyktingsituationen i Sverige påverkat läkemedelsrelaterade frågor, exempelvis antibiotikaresistens och förekomst av sjukdomar

Andra läser