Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lockar studenter med utländsk bakgrund

Receptarieutbildningen är det yrkesexamensprogram i Sverige som har störst antal nya studenter med utländsk bakgrund – 77 procent. Apotekarprogrammet kommer på andra plats.

Det visar ny statistik från UKÄ, Universitetskanslerämbetet.

Med utländsk bakgrund avses personer som är utrikes födda eller personer som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Landets receptarieutbildningar hade alltså en andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund på 77 procent läsåret 2014/15, vilket är den högsta andelen av alla yrkesexamensprogram med minst 60 högskolenybörjare totalt. Näst högst andel hade apotekarutbildningen med 67 procent.

Flest högskolenybörjare med utländsk bakgrund läsåret 2014/15 totalt sett fanns dock på högskoleingenjörsutbildningen följt av civilingenjörsutbildningen.

Läsåret 2014/15 hade 20 procent av alla högskolenybörjare utländsk bakgrund, en ökning med en procent från läsåret innan.

Andra läser