Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tillsyn av kedjors huvudkontor föreslås

Fler apoteksinspektioner, tematiskt fokus och tillsyn av apotekskedjornas huvudkontor. Det föreslår Läkemedelsverket i en rapport till regeringen.

Läkemedelsverket fick i november i fjol ett regeringsuppdrag att se över hur myndighetens tillsyn av apoteksmarknaden kan utvecklas.

Nu har myndigheten lämnat sin rapport till regeringen.

Läkemedelsverket framför flera förslag på hur tillsynen kan utvecklas:

• Riskbaserat urval av tillsynsobjekt

• Fler inspektioner på apotek

• Tydligare riskbaserat utförande av inspektioner

• Inspektioner med tematisk fokus på t.ex. distanshandel, receptexpedition och rådgivning

• Bedriva tillsyn riktad mot apoteksaktörernas huvudkontor

• Utvecklade former för uppföljning av inspektioner och tillsynsärenden

• Förbättra spridning av resultat av tillsyn

– Apoteksmarknaden är inne i en fortsatt stor förändringsprocess med fler aktörer och där distanshandeln och nätapotekens del av försäljningen ökar. Därför är det viktigt att Läkemedelsverkets tillsynsarbete fortsätter att utvecklas och följer de förändringar som sker på marknaden, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Annika Babra hoppas att rapporten blir ett viktigt inspel till den pågående apoteksutredningen

Läs rapporten i sin helhet här.

Mest läst