Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sfinx är integrerat i EES

Sfinx interaktionsinformation har nu integrerats i elektroniskt expertstöd (EES). Förändringen underlättar samverkan mellan professionerna och gynnar patienterna, säger Maria Wanrud, apotekare på E-hälsomyndigheten.

Det var under den gångna helgen som skiftet skedde. Den amerikanska databas som EES använt fram till nu har fasats ut och ersatts med Sfinx som används av stora delar av hälso- och sjukvården. Övriga delar av EES kvarstår dock oförändrade.

Syftet med bytet är att säkerställa att samma information om interaktioner finns i hela läkemedelskedjan, från förskrivningstillfället till expeditionen på apoteket.

Som Svensk Farmaci skrev i december i fjol var tidplanen att bytet av interaktionskälla skulle vara vara genomfört i maj i år. Tidplanen höll således.

– Skiftet har gått enligt plan. Det är roligt att vi kunnat möta ett önskemål som länge funnits från apotekshåll. Vård och apotek nu får tillgång till samma interaktionskälla, vilket underlättar samverkan mellan professionerna och gynnar patienterna, säger Maria Wanrud, apotekare på E-hälsomyndigheten, till Svensk Farmaci.

Andra läser