Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Helt ny teknik för rening av läkemedel testas

Akademiska sjukhuset satsar på en helt ny reningsteknik, utvecklad av ett Uppsalaföretag, där toalettblock som avger enzymer tar bort läkemedelsrester från avloppsvattnet.

Globalt står sjukvården för en mindre del av de totala läkemedelsutsläppen, men även låga koncentrationer av antibiotika i vattenmiljöer räcker för att bakterier ska utveckla resistens.

Akademiska testar därför i ett pilotprojekt som startar i juni, som första sjukhus i Sverige, en reningsteknik baserad på toalettblocksrening. I ett första skede ska testmiljön anpassas inför det riktiga testet i augusti-september.

Projektet är ett av flera på Akademiska som syftar till att hitta nya, effektiva sätt att rena sjukhusets avloppsvatten från läkemedelsrester med speciellt fokus på antibiotika och resistenta bakterier. Vi har tidigare uppmärksammat sjukhusets projekt där ozonbaserad rening av avloppsvattnet utvärderas.

– Rening redan i toalettstolen är ett intressant alternativ för att effektivt minska utsläppen nära källan, säger Josef Järhult, infektionsläkare och forskare på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

– Enzymrening av läkemedel har testats i form av filter på reningsverk, men inte som toalettblock. Produkten heter PCure och har utvecklats av ett Uppsalabaserat företag. Den ser ut som ett vanligt toalettblock, men innehåller specialdesignade enzymer som frigörs ned i toalettvattnet när patienten spolar. Nedbrytningen påbörjas direkt när enzymerna kommer i kontakt med läkemedelsrester i urin och fekalier, säger Sofia Schultz, miljöstrateg på Akademiska sjukhuset och Landstingets ledningskontor.

Fördelarna är, enligt Sofia Schultz ,att metoden inte kräver något extra handhavande för personalen samt att den inte kräver några omfattande ombyggnationer av avloppssystem.

Mest läst