Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stort intresse för försörjning i norr

Det mesta tyder på att de nordligaste landstingen fortsätter att upphandla det mesta av läkemedelsförsörjningen som Apoteket AB står för idag. Sex intresserade företag deltog vid en hearing i Umeå nyligen.

De fyra norrlandstingen har avtal med Apoteket AB om att driva läkemedelsförsörjningen fram till den 31 mars 2018, med möjlighet till förlängning i ytterligare 24 månader.

Men trots att mycket tid återstår för det befintliga avtalet ska landstingen i september inleda ett arbete med hur framtidens läkemedelsförsörjning i regionen ska se ut.

Som ett startskott för detta arrangerades i slutet av april en regional hearing i Umeå för företag med tjänster inom läkemedelsförsörjning, tillverkning och dialys i hemmet.

Sex aktörer deltog: Apoex, Baxter, Apoteket AB, Fresenius, Oriola-KD och Tamro.

– Det finns ju en trend just nu att landstingen tar över allt mer i egen regi inom läkemedelsområdet. Vi tittar också på sådana möjligheter och har en levande diskussion om vad som behöver upphandlas nästa gång. Mitt stalltips är ändå att det kommer att göras en ny större gemensam upphandling i norrlandstingen. Det finns ju en långt gången diskussion om att bilda en gemensam stor norrländsk region och det mesta talar för fortsatt samarbete, säger Ulf Lindahl, apotekare och sekreterare för Läkemedelskommittén i Västernorrland.

Så sent som igår fattade regeringen beslut om en proposition med förslag om regionbildning som möjliggör skapandet av en ”Stornorrlandsregion”.

Andra läser