Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vårstädning av läkemedelslistor

Landstingets läkemedelskommitté och apoteken i Västernorrland gör gemensam sak under parollen ”städa läkemedelslistan”. I höst blir det fler gemensamma projekt mellan landsting och apotek.

– Bakgrunden är ett etablerat samarbete mellan landstingen och apoteksaktörerna regionalt. Vi träffades i januari och diskuterade olika samarbetsförslag, berättar Ulf Lindahl, apotekare och sekreterare för Läkemedelskommittén i Västernorrland.

Målet med den nya kampanjen, som är riktad till såväl förskrivare och apotek som patienter, är att städa bland patienters lagrade recept och ordinationslistor. Länsborna rekommenderas att gå igenom läkemedelsbehandlingen med sin läkare och med hjälp av apoteken ta bort inaktuella recept.

– Apoteken för pinnstatistik där de noterar antalet patienter för vilka man tittat på receptlistan med syfte att städa den. Dessutom har vi gemensamt tagit fram en broschyr, berättar Ulf Lindahl.

Inför jul i år finns planer på en uppföljande kampanj, en ”julstädning”.

I höst planerar landstingen och apoteken dessutom ett annat gemensamt projekt kring avvikelsehantering.

Västernorrlands län har en markant positiv trend när det gäller kvaliteten i läkemedelsförskrivningen. För 16 definierade kvalitetsindikatorer har utvecklingen mellan 2012 och 2015 gått åt rätt håll för 14.

– Det här är mycket glädjande, naturligtvis för patienterna i första hand, men det är också ett kvitto på att vårt arbete på läkemedelsenheten ger resultat.

Läs mer om kvalitetsarbetet och indikatorerna i i majnumret av läkemedelskommitténs skrift Mittmedel.

Landstingets läkemedelsenhet i Härnösand förstärktes nyligen med apotekaren Anna Berglin, som närmast kommer från Kronans Apotek.

Hon ska jobba som informationsapotekare med fokus på läkemedelsanvändningen i öppenvård. Anna Berglin vikarierar för Karin Öhlén.

– Vi har för närvarande ingen verksamhet inom klinisk farmaci i landstinget. Vi på läkemedelsenheten lobbar för att få till stånd detta, men landstinget har tyvärr ansträngd ekonomi vilket gör argumentationen svårare. För närvarande är vi fem farmaceuter på läkemedelsenheten i Härnösand varav fyra apotekare och en receptarie, säger Ulf Lindahl.

Andra läser